TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Mùa thường niên (1425 tập tin)
Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116) (đáp ca lễ Truyền Giáo)

Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116) (đáp ca lễ Truyền Giáo) (3 bè)

Anh em hãy đi khắp thế gian mà rao giảng Tin Mừng Nước Chúa. Anh em hãy đi khắp thế gian mà rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Muôn nước ơi nào ca ngợi Chúa đi ngàn dân hỡi hãy chúc tụng danh Người ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thành Tâm |  Gửi lên: 01/06/2021 |   Xem: 15 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin lắng tai (ca nhập lễ Chúa nhật 21 thường niên)

Xin lắng tai (ca nhập lễ Chúa nhật 21 thường niên) (2 bè)

Lạy Chúa xin lắng tai và đáp lời con. Xin đoái thương cứu độ tôi tớ của Ngài. Trọn đời con luôn hằng tin tưởng nơi Ngài vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Xin Ngài dủ lòng thương con vì con cầu khẩn đêm ngày ....   xem tiếp

  Tác giả: Thanh Lâm |  Gửi lên: 01/06/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Yêu thương phục vụ (cảm hứng Mc. 9 : 30 - 37 ; 10 : 35 - 45 & Mt. 23 : 9b - 10b) (Chúa nhật 29 thường niên - năm B)

Yêu thương phục vụ (cảm hứng Mc. 9 : 30 - 37 ; 10 : 35 - 45 & Mt. 23 : 9b - 10b) (Chúa nhật 29 thường niên - năm B) (1 bè)

Yêu thương phục vụ là yêu thương vì Đức Kitô khiêm nhu phục vụ tình cho đi mà không đổi trao yêu nhau hết tình vì Chúa xưa yêu ta quên mình còn gì quý hơn yêu tha nhân như chính thân mình. CÓ ai yêu nhau mà không sớt chia ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 14 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Yêu thương phục vụ (cảm hứng Mc. 9 : 30 - 37 ; 10 : 35 - 45 & Mt. 23 : 9b - 10b) (Chúa nhật 25 thường niên - năm B)

Yêu thương phục vụ (cảm hứng Mc. 9 : 30 - 37 ; 10 : 35 - 45 & Mt. 23 : 9b - 10b) (Chúa nhật 25 thường niên - năm B) (1 bè)

Yêu thương phục vụ là yêu thương vì Đức Kitô khiêm nhu phục vụ tình cho đi mà không đổi trao yêu nhau hết tình vì Chúa xưa yêu ta quên mình còn gì quý hơn yêu tha nhân như chính thân mình. CÓ ai yêu nhau mà không sớt chia ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Yêu thương phục vụ (cảm hứng Mc. 9 : 30 - 37 ; 10 : 35 - 45 & Mt. 23 : 9b - 10b) (Chúa nhật 31 thường niên - năm A)

Yêu thương phục vụ (cảm hứng Mc. 9 : 30 - 37 ; 10 : 35 - 45 & Mt. 23 : 9b - 10b) (Chúa nhật 31 thường niên - năm A) (1 bè)

Yêu thương phục vụ là yêu thương vì Đức Kitô khiêm nhu phục vụ tình cho đi mà không đổi trao yêu nhau hết tình vì Chúa xưa yêu ta quên mình còn gì quý hơn yêu tha nhân như chính thân mình. CÓ ai yêu nhau mà không sớt chia ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Yêu nhiều tha nhiều (cảm hứng Lc. 7 : 36 - 8 : 3) (Chúa nhật 11 thường niên - năm C)

Yêu nhiều tha nhiều (cảm hứng Lc. 7 : 36 - 8 : 3) (Chúa nhật 11 thường niên - năm C) (2 bè)

Bao năm tháng dài đời con ngập trong tội lỗi. Bao đêm u hoài buồn đau xót xa kiếp người. Mong sao tìm về bên Chúa dù bao tàn úa vững trông cậy Ngài nâng đỡ tuổi thơ dại khờ. Ai thương mến nhiều sẽ được rót đầy tình yêu ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Yêu kẻ thù (cảm hứng Mt. 5 : 38 - 48) (Chúa nhật 7 thường niên - năm A)

Yêu kẻ thù (cảm hứng Mt. 5 : 38 - 48) (Chúa nhật 7 thường niên - năm A) (1 bè)

Biết lấy gì cảm tạ tình Cha biết lấy chi cảm mến ơn Người. Biết làm sao đền đáp ơn Cha đã thương ban ơn nghĩa tử này. Cho dù màu da không giống nhau cho dù tiếng nói không hợp nhau cho dù tình đời nhiều ranh giới phải chăng con người là khác nhau ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin sáng soi (cảm hứng Mt. 5 : 13 - 16 & Lc. 1 : 1 - 4 ; 4 : 14 - 21) (Chúa nhật 3 thường niên - năm C)

Xin sáng soi (cảm hứng Mt. 5 : 13 - 16 & Lc. 1 : 1 - 4 ; 4 : 14 - 21) (Chúa nhật 3 thường niên - năm C) (1 bè)

Con đến đây dâng Ngài tâm tình đượm bao u tối như gió đông bên chiều nhạt nhòa đưa lá thu rơi cuộc đời bao gió mưa như thuyền nổi trôi xuôi dòng. Nước mắt mồ hôi một kiếp sống long đong. Xin CHa thương con soi đường tối tăm mây mù ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin sáng soi (cảm hứng Mt. 5 : 13 - 16 & Lc. 1 : 1 - 4 ; 4 : 14 - 21) (Chúa nhật 5 thường niên - năm A)

Xin sáng soi (cảm hứng Mt. 5 : 13 - 16 & Lc. 1 : 1 - 4 ; 4 : 14 - 21) (Chúa nhật 5 thường niên - năm A) (1 bè)

Con đến đây dâng Ngài tâm tình đượm bao u tối như gió đông bên chiều nhạt nhòa đưa lá thu rơi cuộc đời bao gió mưa như thuyền nổi trôi xuôi dòng. Nước mắt mồ hôi một kiếp sống long đong. Xin CHa thương con soi đường tối tăm mây mù ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin quy tụ (cảm hứng Thánh Vịnh 105) (ca nhập lễ Chúa nhật 4 quanh năm)

Xin quy tụ (cảm hứng Thánh Vịnh 105) (ca nhập lễ Chúa nhật 4 quanh năm) (1 bè)

Từ khắp muôn nẻo quê hương con về đây mà hát vang lời ca khen danh Thánh Ngài. Vì Chúa đã thương cho con ngàn vinh phúc mà quên bao lỗi tháng năm con bội mong. Xin quy tụ chúng con bao ngày lạc bước ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin ơn bình an (cảm hứng Sir. 38 : 18) (ca nhập lễ Chúa nhật 24 quanh năm)

Xin ơn bình an (cảm hứng Sir. 38 : 18) (ca nhập lễ Chúa nhật 24 quanh năm) (1 bè)

Lạy Chúa xin ban ơn an bình cho những ai biết trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa xin cho tôi tớ Ngài các tiên tri đến muôn đời được quang minh. Nầy tôi tớ Chúa đây là Ích Diên dân Ngài đã hứa cầu xin Thiên Chúa đoái ban ơn phúc ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin nghe lời (cảm hứng Thánh Vịnh 26) (ca nhập lễ Chúa nhật 11 quanh năm)

Xin nghe lời (cảm hứng Thánh Vịnh 26) (ca nhập lễ Chúa nhật 11 quanh năm) (1 bè)

Lạy Chúa xin thương nghe lời nghe lời con cầu kinh. Lạy Chúa xin thương nghe lời nghe lời con khấn xin. Xin cho lời con nguyện như trầm hương bay lên Chúa lời con tha thiết nài xin nguyện Chúa thương luôn giữ gìn ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Xin lắng nghe (cảm hứng Thánh vịnh 85) (ca nhập lễ Chúa nhật 32 quanh năm)

Xin lắng nghe (cảm hứng Thánh vịnh 85) (ca nhập lễ Chúa nhật 32 quanh năm) (2 bè)

Lạy Chúa xin lắng tai nghe lạy Chúa xin đoái nhậm lời lạy Chúa xin cứu vớt con ngày đêm con đang mỏi mòn. Giọt lệ sầu luôn mãi giữa đêm hãi hùng lắng lo lòng tràn lòng sầu u khi thù bao phủ vây tứ bề ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin lắng nghe (cảm hứng Thánh vịnh 85) (ca nhập lễ Chúa nhật 21 quanh năm)

Xin lắng nghe (cảm hứng Thánh vịnh 85) (ca nhập lễ Chúa nhật 21 quanh năm) (2 bè)

Lạy Chúa xin lắng tai nghe lạy Chúa xin đoái nhậm lời lạy Chúa xin cứu vớt con ngày đêm con đang mỏi mòn. Giọt lệ sầu luôn mãi giữa đêm hãi hùng lắng lo lòng tràn lòng sầu u khi thù bao phủ vây tứ bề ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin giữ gìn (cảm hứng Thánh Vịnh 16) (ca nhập lễ Chúa nhật 29 quanh năm)

Xin giữ gìn (cảm hứng Thánh Vịnh 16) (ca nhập lễ Chúa nhật 29 quanh năm) (1 bè)

Lạy Chúa xin giữ gìn con như con ngươi ở trong mắt Ngài. Ngày đêm con khấn a cầu thành tâm con quỳ a tấu Chúa ơi xin che chở con luôn. Con kêu van lên Ngài lời con tha thiết van nài xin i thương ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin được gõ mở (cảm hứng Lc. 11 : 1 - 13) (Chúa nhật 17 thường niên - năm C)

Xin được gõ mở (cảm hứng Lc. 11 : 1 - 13) (Chúa nhật 17 thường niên - năm C) (1 bè)

Cuộc đời chỉ thấy những bon chen con người bận tâm với sang hèn. Lòng người được thua tranh giành mãi ước mơ một đời luôn sang giàu lạy Chúa con đây dù nghèo khó nhưng không xin Chúa luôn sang giàu ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin Chúa mở tai mắt (cảm hứng Mc. 7 : 31 - 37) (Chúa nhật 23 thường niên - năm B)

Xin Chúa mở tai mắt (cảm hứng Mc. 7 : 31 - 37) (Chúa nhật 23 thường niên - năm B) (1 bè)

Chúa đã cho con tiếng khóc chào đời lời vang trong gió đến muôn ngàn nơi. Tụng ca Thiên Chúa muôn đời sáng danh thánh ân tuyệt vời ơn Ngài lai láng xin hãy cho con tiếng hát ngọt ngào để con cất tiếng tới muôn vì sao ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin Chúa cứu chữa (cảm hứng Mc. 1 : 40 - 45 & Lc. 17 : 11 - 19) (Chúa nhật 28 thường niên - năm C)

Xin Chúa cứu chữa (cảm hứng Mc. 1 : 40 - 45 & Lc. 17 : 11 - 19) (Chúa nhật 28 thường niên - năm C) (2 bè)

Toàn thể thân con phong cùi hủy hoại từng giây. Bệnh chết cưu mang rã rời rụng rớt chân tay nhức nhối đêm ngày đền bù tháng năm lỗi lầm. Nguyện cầu xin Chúa nhân từ thương xót con cùng Chúa ơi ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xin Chúa cứu chữa (cảm hứng Mc. 1 : 40 - 45 & Lc. 17 : 11 - 19) (Chúa nhật 6 thường niên - năm B)

Xin Chúa cứu chữa (cảm hứng Mc. 1 : 40 - 45 & Lc. 17 : 11 - 19) (Chúa nhật 6 thường niên - năm B) (2 bè)

Toàn thể thân con phong cùi hủy hoại từng giây. Bệnh chết cưu mang rã rời rụng rớt chân tay nhức nhối đêm ngày đền bù tháng năm lỗi lầm. Nguyện cầu xin Chúa nhân từ thương xót con cùng Chúa ơi ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Xây nhà trên cát đá (cảm hứng Mt. 7 : 21 - 27) (Chúa nhật 9 thường niên - năm A)

Xây nhà trên cát đá (cảm hứng Mt. 7 : 21 - 27) (Chúa nhật 9 thường niên - năm A) (1 bè)

Ai muốn vào Nước Trời hãy thi hành ý muốn của Ta. Ai muốn vào Nước Trời hãy thực hiện Lời Chúa kêu mời. Lời Chúa dạy hãy trung thành thực thi yêu tha nhân cũng như yêu Chúa Trời ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tìm kiếm bằng Google
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 552

2.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 504

3.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B (thánh vịnh 32)
 Lm. Thái Nguyên | Tải về: 386

4.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 308

5.

Không con không lấn bước Ngài
 Ngọc Kôn | Tải về: 269

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 2020

2.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 2007

3.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1468

4.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1452

5.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 1181

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay11,727
  • Tháng hiện tại209,253
  • Tổng lượt truy cập2,538,648
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây