TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Mùa thường niên (1212 tập tin)
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm B (Thánh vịnh 24)

Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm B (Thánh vịnh 24) (2 bè)

Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con, ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài. ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Kim Long |  Gửi lên: 18/01/2021 |   Xem: 36 lần |   Tải về: 7 lần |   Thảo luận: 0

Thầy là ai (Chúa nhật 24 thường niên - năm B) (Mc. 8: 27 - 35)

Thầy là ai (Chúa nhật 24 thường niên - năm B) (Mc. 8: 27 - 35) (2 bè)

Thầy là chính Đức Kitô, Thầy là Ngôi Lời nhập thể, là con Thiên Chúa cứu thế. Đời Kitô hữu ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 16/01/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Thánh ý Chúa (Chúa nhật 10 thường niên - năm B) (Mc. 3: 20 - 25)

Thánh ý Chúa (Chúa nhật 10 thường niên - năm B) (Mc. 3: 20 - 25) (2 bè)

Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời, nối kết trong tình Trời đất. Thánh ý Chúa ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 16/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tâm tình yêu mến (Chúa nhật 25 thường niên - năm B) (Mc. 9: 30 - 37)

Tâm tình yêu mến (Chúa nhật 25 thường niên - năm B) (Mc. 9: 30 - 37) (2 bè)

Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 16/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tâm tình xin vâng ((Chúa nhật 27 thường niên - năm C) (Lc, 1: 26 - 38)

Tâm tình xin vâng ((Chúa nhật 27 thường niên - năm C) (Lc, 1: 26 - 38) (2 bè)

Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 16/01/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tâm tình xin vâng ((Chúa nhật 27 thường niên - năm B) (Lc, 1: 26 - 38)

Tâm tình xin vâng ((Chúa nhật 27 thường niên - năm B) (Lc, 1: 26 - 38) (2 bè)

Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 16/01/2021 |   Xem: 4 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tâm tình xin vâng (Chúa nhật 27 thường niên - năm A) (Lc, 1: 26 - 38)

Tâm tình xin vâng (Chúa nhật 27 thường niên - năm A) (Lc, 1: 26 - 38) (2 bè)

Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 16/01/2021 |   Xem: 5 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Sửa lỗi cho nhau (Chúa nhật 23 thường niên - năm A) (Mt. 18: 15 - 20)

Sửa lỗi cho nhau (Chúa nhật 23 thường niên - năm A) (Mt. 18: 15 - 20) (2 bè)

Không thể lạnh lùng khi thấy người anh em sa ngã. Vì răng chúng ta là một thân thể trong Đức ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Sống trung tín (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) (Lc. 16: 1 - 13)

Sống trung tín (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) (Lc. 16: 1 - 13) (2 bè)

Không ai có thể làm tôi hai chủ hoặc ghét chủ này mà ghét chủ kia. Con không thể nào vừa ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Sống khiêm nhường (Chúa nhật 22 thường niên - năm C) (Lc. 14: 1, 7 - 14)

Sống khiêm nhường (Chúa nhật 22 thường niên - năm C) (Lc. 14: 1, 7 - 14) (2 bè)

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Xin Chúa cho con luôn ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Qua cửa hẹp (Chúa nhật 21 thường niên - năm C) (Lc. 13: 22 - 30)

Qua cửa hẹp (Chúa nhật 21 thường niên - năm C) (Lc. 13: 22 - 30) (2 bè)

Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp, vì cửa hẹp đưa đến sự sống. Xin Chúa giúp con vượt lên chính ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Nước trời (Chúa nhật 17 thường niên - năm A) (Mc. 13: 44 - 52)

Nước trời (Chúa nhật 17 thường niên - năm A) (Mc. 13: 44 - 52) (2 bè)

Nước trời như viên ngọc quý, có người tha thiết đi tìm, tìm được rồi người kia bán đi những gì ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 3 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Nước Thiên Chúa (Chúa nhật 11 thường niên - năm B) (Mc. 4: 26 - 34)

Nước Thiên Chúa (Chúa nhật 11 thường niên - năm B) (Mc. 4: 26 - 34) (2 bè)

Nước Thiên Chúa ví như hạt giống vùi sâu vào lòng đất. Đất làm hạt giống mọc lên rồi thành ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Niềm vui sự sống (Chúa nhật 32 thường niên - năm C) (Lc. 20: 27 - 38)

Niềm vui sự sống (Chúa nhật 32 thường niên - năm C) (Lc. 20: 27 - 38) (2 bè)

Con tin rằng sẽ có một ngày thân xác hư hoại này sẽ sống lại thôi. Con người sẽ trở về bụi tro ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 4 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Nhìn lại chính mình (Chúa nhật 8 thường niên - năm C) (Lc. 6: 39 - 4)

Nhìn lại chính mình (Chúa nhật 8 thường niên - năm C) (Lc. 6: 39 - 4) (2 bè)

Lạy Chúa xin cho con nhìn lại chính mình, xin cho con luôn sống thật tình với mình và với tha ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 4 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Nhân chứng tin mừng (Chúa nhật 29 thường niên - ngày truyền giáo)

Nhân chứng tin mừng (Chúa nhật 29 thường niên - ngày truyền giáo) (2 bè)

Yêu Chúa con muốn khước từ lối sống dễ dãi và tiện nghi cho mình. Con muốn khước từ những ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Người được sai đi (Chúa nhật 15 thường niên - năm B) (Mc. 6: 7 - 13)

Người được sai đi (Chúa nhật 15 thường niên - năm B) (Mc. 6: 7 - 13) (3 bè)

Lạy Chúa xin sai chúng con lên đường, luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn. Bằng tình ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Người được sai đi (Chúa nhật 14 thường niên - năm C) (Lc. 10: 1 - 12; 17 - 20)

Người được sai đi (Chúa nhật 14 thường niên - năm C) (Lc. 10: 1 - 12; 17 - 20) (3 bè)

Lạy Chúa xin sai chúng con lên đường, luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn. Bằng tình ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Ngọn lửa tình yêu (Chúa nhật 20 thường niên - năm C)

Ngọn lửa tình yêu (Chúa nhật 20 thường niên - năm C) (2 bè)

Xin Chúa biến đổi đời con trở nên làm một với Ngài. Xin Chúa đốt cháy lòng con bằng ngọn ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Nghỉ ngơi bên Chúa (Chúa nhật 16 thường niên - năm B) (Mc. 6: 30 - 34)

Nghỉ ngơi bên Chúa (Chúa nhật 16 thường niên - năm B) (Mc. 6: 30 - 34) (2 bè)

Đời sống là một hành trình liên tục, từ chỗ gặp người cho đến nơi gặp Chúa. Và rồi từ nơi gặp ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 3 mùa thường...
 Authors | 18/01/2021
Kinh cầu cho hiệp nhất
 Lm. Thái Nguyên | 18/01/2021
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse...
 Đức Thánh Cha Phanxicô | 16/01/2021
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
Chúa nhật 1 mùa Vọng -...
 Authors | 23/11/2020
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ...
 Authors | 16/11/2020
Chúa nhật 32 thường niên...
 Authors | 06/11/2020
Lễ các Thánh Nam Nữ - năm...
 Authors | 26/10/2020
Chúa nhật 30 thường niên...
 Authors | 18/10/2020
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 18/10/2020
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 356

2.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 221

3.

Trời cao
 Duy Tân | Tải về: 204

4.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 181

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 144

6.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim | Tải về: 101

7.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 99

8.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 85

9.

Allêluia (Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
 Hải Nguyễn | Tải về: 63

10.

Hãy sẵn sàng
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 61

11.

Bộ lễ cầu hồn
 Mỹ Sơn | Tải về: 61

12.

Thắp sáng trong con
 Trầm Hương | Tải về: 55

13.

Xin phó thác
 Anh Tuấn | Tải về: 49

14.

Khúc ca Hiển Linh (lễ Chúa Hiển Linh)
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 49

15.

Ca nhập lễ mùa Vọng
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 48

16.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 44

18.

Đáp ca Lễ thánh Stêphanô (thánh vịnh 30)
 Lm. Huy Hoàng | Tải về: 40

19.

Tựa làn trầm hương
 Đỗ Vy Hạ | Tải về: 39

20.

Chim non thoát lưới (Thánh vịnh 123)
 Hùng Lân | Tải về: 39

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 1141

2.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 733

3.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm |   Xem: 670

4.

Anrê Kim Thông
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 607

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 605

6.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 597

7.

Bước chân tuyệt với
 Lâm Sơn Hải |   Xem: 580

8.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 564

9.

Yêu đau khổ
 Lm. Kim Long |   Xem: 545

10.

Trời cao
 Duy Tân |   Xem: 518

11.

Ngợi ca thánh Augustinô
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 499

12.

Mừng thánh Têrêsa
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 419

13.

Avê Maria con dâng lời (hát sáng)
 Lm. Huyền Linh |   Xem: 418

14.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 404

15.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim |   Xem: 403

16.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 320

17.

Bên máng cỏ 3
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 294

18.

Thiên Thần ca
 Trần Minh Hứa |   Xem: 292

19.

Hãy san bằng đồi núi
 Ngọc Kôn |   Xem: 292

20.

Ca khúc tin yêu
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 281

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay6,101
  • Tháng hiện tại182,917
  • Tổng lượt truy cập1,171,704
Kiếm tiền nhanh chóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây