DOWNLOAD FILE TRÌNH CHIẾU TRONG THÁNH LỄ

Thánh lễ Năm A (39 tập tin)

Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) (PowerPoint)

Các bài hát bao gồm: Hoan hô Vua Giêsu (Phạm Kiên Hùng - Ca nhập lễ); Kinh vinh danh; Thánh vịnh 22 (đáp ca lễ Chúa Kitô Vua - Lm. Kim Long); Kinh tin kính (3 bản); Dâng Chúa Trời (Phanxicô - Ca dâng lễ); Kinh xin ơn chữa lành (Gm. Nguyễn Văn Khảm); Chúa là vua tình yêu (La Thập Tự - Ca hiệp lễ); Giêsu vua muôn vua (L. Huyền Linh - Ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ (Ty Yên - Ca kết lễ); Tận hiến cho Đức Mẹ (Lm. Huyền Linh - Ca kết lễ); và các kinh đọc trước lễ (Kinh ăn năn tội, Kinh tin, Kinh cậy, Kinh kính mến)...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 311 |   Tải về: 66   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 16/11/2020

Thánh lễ Năm B (24 tập tin)

Chúa Ba Ngôi - năm B

Chúa Ba Ngôi - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa Ba Ngôi - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vinh danh Chúa Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 32 - Lm. Thái Nguyên (Đáp ca lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) ; Thượng tiến Chúa Ba Ngôi - Nguyễn Quang Hưng (dâng lễ) ; Tạ ơn Ba Ngôi - La Thập Tự (hiệp lễ) ; Nguồn cậy trông - Hoàng Vũ (kết lễ) và các kinh nguyện khác...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 242 |   Tải về: 42   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 23/05/2021

Đức Mẹ (1 tập tin)

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B được tham khảo từ bài soạn thảo của Ca đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Mẹ Thiên Chúa - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa (thánh vịnh 66) - Lm. Kim Long (đáp ca); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (ca dâng lễ); Hội nhạc Thiên Quốc - Lm. Hoàng Diệp (ca hiệp lễ); Kinh hòa bình - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 522 |   Tải về: 50   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 12/12/2020
Lễ các thánh tử đạo Việt Nam (Chúa nhật 33 thường niên - năm A)

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam (Chúa nhật 33 thường niên - năm A) (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Những giọt máu trong lòng Đất Mẹ (Lm. Phương Anh - Ca nhập lễ); Thánh vịnh 125 (đáp ca lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lm. Kim Long); Lễ dâng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Thế Thông - Ca dâng lễ); Ai ra đi (Thế Thông - Ca hiệp lễ); Anh hùng tử đạo (Minh Hương và Hồ Khanh - Ca kết lễ); Lời cầu cho Xứ Đạo (Lm. Văn Chi - Ca kết lễ)...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 243 |   Tải về: 28   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 09/11/2020

Truyền giáo (1 tập tin)

Khánh nhật truyền giáo - năm A

Khánh nhật truyền giáo - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 116 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Xin làm thợ gặt (La Thập Tự) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 270 |   Tải về: 13   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 11/10/2020

Thánh lễ tạ ơn (3 tập tin)

Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM...   xem tiếp
  Tác giả: Author |   Xem: 155 |   Tải về: 11   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 07/10/2020

Các lễ khác (5 tập tin)

Lễ mồng 3 tết - Lễ mừng thọ

Lễ mồng 3 tết - Lễ mừng thọ (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ ngày mồng 2 tết, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Cầu cho cha mẹ (2) - Phanxicô (nghi thức trao bằng); Tình cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Duy (nhập lễ); Thánh vịnh 127 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Lao công - Lm. Mi Trầm (dâng lễ); Đầu xuân cầu cho gia đình - Phanxicô (hiệp lễ); Cầu cho cha mẹ (8) - Phanxicô (hiệp lễ); Cầu cho cha mẹ (1) - Phanxicô (kết lễ) và các kinh nguyện khác...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 134 |   Tải về: 7   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 10/02/2021

Kinh nguyện (11 tập tin)

Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B

Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B (PowerPoint)

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian tự trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng toả lan. Lạy Cha kẻ bần hàn Đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm cúi xin Ngài ngự đến. Đấng ủi an tuyệt diệu thượng khách của tâm hồn ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát chảy tuôn. Khi vất vả lao công Ngài là nơi an nghỉ gió mát đuổi cơn nồng tay hiền lau giọt lệ...   xem tiếp
  Tác giả: N/A |   Xem: 213 |   Tải về: 26   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 16/05/2021
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Thánh Thần hãy đến - Lm. Thành Tâm (nhập lễ) ; Thánh vịnh 103 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) ; Nguyện Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long (Ca tiếp liên) ; Cùng tiến dâng - Nguyên Kha (dâng lễ) ; Nếu vắng Thánh Linh - La Thập Tự (hiệp lễ) ; Này chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn (kết lễ) và các kinh nguyện khác...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 254 |   Tải về: 27   Thảo luận: 0 |  Gửi lên: 16/05/2021
Tìm kiếm bằng Google
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
Tải về nhiều nhất
1.

Kinh Vinh Danh
 Author | Tải về: 174

2.

Kinh tin kính (bản 2)
 Author | Tải về: 110

3.

Lễ tạ ơn Mừng Tân Linh Mục
 La Thập Tự | Tải về: 66

5.

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B
 Authors | Tải về: 50

Xem nhiều nhất
1.

Kinh tin kính (bản 2)
 Author |   Xem: 1711

2.

Kinh Vinh Danh
 Author |   Xem: 872

3.

Kinh cám ơn sau khi rước lễ
 Author |   Xem: 671

4.

Chúa Nhật 3 mùa Vọng - năm B
 Authors |   Xem: 551

Thư viện lời nhạc
Bạn đường
 nhạc Lm. Thành Tâm - lời Les Alleluias | 13/06/2021
Bài ca tin yêu
 Lm. Thành Tâm | 13/06/2021
Bài ca thống hối (Lc. 15 : 18)
 Lm. Thành Tâm | 13/06/2021
Bài ca Môi Sen (Xh. 15 : 1 - 18)
 Lm. Thành Tâm | 13/06/2021
Bài ca đức mến (1Cr. 13 : 1)
 Lm. Thành Tâm | 13/06/2021
Hiến lễ tình yêu
 Hoài Bắc | 13/06/2021
Kinh lạy Cha 1
 Đỗ Vy Hạ | 13/06/2021
Thánh thi lạy Thiên Chúa (Te deum)
 Giang Tâm | 13/06/2021
Về nơi đây
 Lm. Nguyễn Duy | 13/06/2021
Vào cung điện Chúa Trời
 Nguyên Kha | 13/06/2021
Tình ca Giáng Sinh
 Thanh Lâm | 13/06/2021
Trái tim cực sạch Đức Mẹ
 Hải Linh - Minh Đệ | 13/06/2021
Tìm về bên Chúa
 Kim Ân | 13/06/2021
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay12,178
  • Tháng hiện tại209,704
  • Tổng lượt truy cập2,539,099
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây