Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B

 •   01/05/2021 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B

 •   24/04/2021 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B

 •   17/04/2021 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Người phán: “Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B

 •   10/04/2021 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”
Các bài đọc trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh - năm B

 •   02/04/2021 12:45:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
“Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước”
Các bài đọc trong Tuần Thánh - năm B

Các bài đọc trong Tuần Thánh - năm B

 •   24/03/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B

 •   16/03/2021 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
“Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B

 •   08/03/2021 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B

 •   04/03/2021 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
“Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

 •   24/02/2021 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ.
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B

 •   17/02/2021 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đó là lời Chúa
Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

 •   09/02/2021 10:58:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

 •   03/02/2021 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

 •   30/01/2021 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

 •   23/01/2021 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

 •   16/01/2021 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
“Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

 •   05/01/2021 11:19:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
“Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”
Các bài đọc cuối tuần bát nhật và Chúa hiển linh - năm B

Các bài đọc cuối tuần bát nhật và Chúa hiển linh - năm B

 •   05/01/2021 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
“Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”
Các bài đọc trong tuần Bát Nhật Chúa Giáng sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Bát Nhật Chúa Giáng sinh - năm B

 •   25/12/2020 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
“Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”

Các tin khác

Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
Thư viện lời nhạc
Chúa đã lên trời
 Phanxicô | 10/05/2021
Chúa lên trời
 Phanxicô | 10/05/2021
Của lễ thanh cao
 Ngọc Linh | 10/05/2021
Trong trái tim Chúa yêu
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong hang đá nhỏ (dâng lễ)
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong tình Chúa quan phòng
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong Chúa Giêsu
 lời ca và hòa âm Phanxicô | 09/05/2021
Trong những ngày này
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong nắng tình yêu
 Phanxicô | 09/05/2021
File trình chiếu Thánh lễ
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B
 Authors | 02/05/2021
Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B
 Authors | 25/04/2021
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B
 Authors | 18/04/2021
Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B
 Authors | 12/04/2021
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B
 Authors | 05/04/2021
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 29/03/2021
Kinh cầu Lòng Chúa Thương Xót
 Author | 29/03/2021
Kinh Vinh Danh
 Author | 29/03/2021
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập87
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm79
 • Hôm nay16,043
 • Tháng hiện tại145,186
 • Tổng lượt truy cập2,074,788
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây