Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B

 •   17/02/2021 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đó là lời Chúa
Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

 •   09/02/2021 10:58:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

 •   03/02/2021 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

 •   30/01/2021 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

 •   23/01/2021 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

 •   16/01/2021 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
“Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

 •   05/01/2021 11:19:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
“Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”
Các bài đọc cuối tuần bát nhật và Chúa hiển linh - năm B

Các bài đọc cuối tuần bát nhật và Chúa hiển linh - năm B

 •   05/01/2021 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
“Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”
Các bài đọc trong tuần Bát Nhật Chúa Giáng sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Bát Nhật Chúa Giáng sinh - năm B

 •   25/12/2020 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
“Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - năm B

 •   19/12/2020 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
“Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B

 •   09/12/2020 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
“Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B

 •   07/12/2020 10:14:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B

 •   30/11/2020 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
“Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức.
Chúa Kitô vua - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 34 thường niên - năm A

 •   18/11/2020 11:14:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
"Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta"
Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 33 thường niên - năm A

 •   11/11/2020 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét
Chúa nhật 32 thường niên - A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 32 thường niên - năm A

 •   05/11/2020 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
“Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - năm A

 •   27/10/2020 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 30 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 30 thường niên - năm A

 •   20/10/2020 01:21:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 thường niên - năm A

 •   15/10/2020 06:40:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?”

Các tin khác

Sheet nhạc lời bài hát mới nhất
Chúa ngự trong con
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa ngự tới (thánh vịnh...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa là nguồn hy vọng
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa là hạnh phúc gia...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Hãy ngợi khen Ngài (thánh...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa đã nghe lời (thánh...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa đã mạc khải ơn cứu...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa đã đối xử đại lượng...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chỉ trong Thiên Chúa...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chỉ có hôm nay
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Cầu Mẹ thương xứ đạo con
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Bài ca tri ân
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Bài ca hiến dâng
 Lm. Nguyễn Hùng Cường -ý thơ:Trần Phùng - Linh Duyên | 02/03/2021
Ăn cùng tấm bánh
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Ăn cùng tấm bánh uống...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Allêluia Giáng sinh
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Tình Chúa vô biên
 Nguyễn Hoàng Tuấn | 02/03/2021
Chúa chẳng bỏ con
 Nguyễn Hoàng Tuấn | 02/03/2021
Nguyện cầu cho cha mẹ
 Lm. Nguyễn Hoàng Chương | 02/03/2021
Biến đổi đời con (Chúa...
 Lm. Thái Nguyên | 27/02/2021
File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 2 mùa Chay -...
 Authors | 27/02/2021
Lễ mồng 3 tết (bộ 1)
 Authors | 19/02/2021
Lễ mồng 1 tết (bộ 1)
 Authors | 10/02/2021
Lễ mồng 3 tết - Lễ mừng...
 Authors | 10/02/2021
Lễ mồng 2 tết (bộ 1)
 Authors | 10/02/2021
Chúa nhật 4 mùa thường...
 Authors | 02/02/2021
Chúa nhật 5 thường niên -...
 Authors | 02/02/2021
Chúa nhật 3 mùa thường...
 Authors | 18/01/2021
Kinh cầu cho hiệp nhất
 Lm. Thái Nguyên | 18/01/2021
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse...
 Đức Thánh Cha Phanxicô | 16/01/2021
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
Kiếm tiền nhanh chóng
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay4,548
 • Tháng hiện tại16,377
 • Tổng lượt truy cập1,422,399
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây