Đăng ký ngay
Thư viện lời nhạc
Trông chờ Chúa đến
 Lan Thanh | 28/11/2023
Ca nhập lễ mùa Vọng
 Lm. Nguyễn Duy | 28/11/2023
Ca nhập lễ 2
 Lm. Nguyễn Văn Trinh | 23/11/2023
Giêsu vua muôn vua
 Lm. Huyền Linh | 19/11/2023
Hoan hô Vua Giêsu
 Phạm Liên Hùng | 19/11/2023
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập300
 • Máy chủ tìm kiếm260
 • Khách viếng thăm40
 • Hôm nay68,427
 • Tháng hiện tại1,630,774
 • Tổng lượt truy cập31,602,249
Bình Ngưng giải nhiệt bằng nước
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 15 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 15 thường niên - năm A

 •   14/07/2023 10:21:00
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 14 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 14 thường niên - năm A

 •   14/07/2023 10:16:00
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 13 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 13 thường niên - năm A

 •   03/07/2023 11:24:00
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 12 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 12 thường niên - năm A

 •   26/06/2023 11:07:00
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 11 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 11 thường niên - năm A

 •   14/06/2023 22:06:00
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền
Các bài đọc trong thánh lễ Lễ Mình Máu Chúa Kitô và Tuần 10 Thường Niên - Năm A

Các bài đọc trong thánh lễ Lễ Mình Máu Chúa Kitô và Tuần 10 Thường Niên - Năm A

 •   07/06/2023 11:07:00
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”
Các bài đọc trong Thánh lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi và tuần 9 thường niên - năm A

Các bài đọc trong Thánh lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi và tuần 9 thường niên - năm A

 •   31/05/2023 23:37:00
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ
Các bài đọc trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và tuần 8 thường niên - năm A

Các bài đọc trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và tuần 8 thường niên - năm A

 •   25/05/2023 03:56:00
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”
Các bài đọc trong lễ Chúa thăng thiên và tuần 7 Phục Sinh - năm A

Các bài đọc trong lễ Chúa thăng thiên và tuần 7 Phục Sinh - năm A

 •   17/05/2023 20:47:00
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A

 •   11/05/2023 03:47:00
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A

 •   06/05/2023 13:23:00
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A

 •   30/04/2023 10:12:00
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A

 •   24/04/2023 10:07:00
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A

 •   13/04/2023 11:30:00
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”
Cac bài đọc trong Đại lễ Phục Sinh và Tuần Bát Nhật - Năm A

Cac bài đọc trong Đại lễ Phục Sinh và Tuần Bát Nhật - Năm A

 •   08/04/2023 04:41:00
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
“Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Đây Ta đã báo trước cho các bà hay”
Các bài đọc trong Tuần Thánh - năm A

Các bài đọc trong Tuần Thánh - năm A

 •   02/04/2023 11:41:00
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Ðoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở. Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa”
Các bài đọc trong tuấn Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A

Các bài đọc trong tuấn Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A

 •   26/03/2023 13:25:00
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra
Các bài đọc trong tuấn Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A

Các bài đọc trong tuấn Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A

 •   18/03/2023 02:42:00
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
“Đó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời.
Các bài đọc trong tuấn Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A

Các bài đọc trong tuấn Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A

 •   10/03/2023 10:15:00
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
“Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi