Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 33 thường niên - năm A

 •   11/11/2020 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét
Chúa nhật 32 thường niên - A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 32 thường niên - năm A

 •   05/11/2020 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
“Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - năm A

 •   27/10/2020 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 30 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 30 thường niên - năm A

 •   20/10/2020 01:21:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 thường niên - năm A

 •   15/10/2020 06:40:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?”
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 28 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 28 thường niên - năm A

 •   07/10/2020 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
“Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 27 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 27 thường niên - năm A

 •   02/10/2020 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
“Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 26 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 26 thường niên - năm A

 •   24/09/2020 11:51:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
“Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài.
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 25 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 25 thường niên - năm A

 •   15/09/2020 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
“Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?
24A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 24 thường niên - năm A

 •   10/09/2020 11:42:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
“Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 23 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 23 thường niên - năm A

 •   05/09/2020 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 22 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 22 thường niên - năm A

 •   29/08/2020 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy
21A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 21 thường niên - năm A

 •   22/08/2020 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 20 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 20 thường niên - năm A

 •   15/08/2020 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
“Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”
Our Lady Of Fatima 768x432

Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời (ngày 15-08)

 •   14/08/2020 11:41:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 19 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 19 thường niên - năm A

 •   08/08/2020 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 18 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 18 thường niên - năm A

 •   01/08/2020 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 17 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 17 thường niên - năm A

 •   21/07/2020 11:52:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng
16A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 16 thường niên - năm A

 •   13/07/2020 12:20:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
“Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng

Các tin khác

Sheet nhạc lời bài hát mới nhất
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa...
 Lm. Kim Long | 23/11/2020
Lễ dâng trông đợi (ca...
 Viết Chung | 22/11/2020
Lễ dâng trông đợi (ca...
 Viết Chung | 22/11/2020
Hãy sẵn sàng
 Lm. Mi Trầm | 22/11/2020
Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy | 22/11/2020
Ca nhập lễ mùa Vọng
 Lm. Nguyễn Duy | 22/11/2020
Avê Maria con dâng lời...
 Lm. Huyền Linh | 22/11/2020
Avê Maria con dâng lời...
 Lm. Huyền Linh | 22/11/2020
Năm chiếc bánh (Mt. 14,...
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Muôn lạy Đức Kitô (ý lê...
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mừng xuân đến
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mừng xuân
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mừng thánh tông đồ
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mừng thánh nhân
 Lm. Nguyễn Duy - nhạc Nguyên Thủy | 21/11/2020
Mừng Thánh Luy Gondaga
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mừng Cha nhân ái (kính...
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mục tử nhân lành (Chúa...
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mùa xuân trong Chúa
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mùa xuân nhớ mẹ cha
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
Mùa xuân đến rồi
 Lm. Nguyễn Duy | 21/11/2020
File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 1 mùa Vọng -...
 Authors | 23/11/2020
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ...
 Authors | 16/11/2020
Chúa nhật 32 thường niên...
 Authors | 06/11/2020
Lễ các Thánh Nam Nữ - năm...
 Authors | 26/10/2020
Chúa nhật 30 thường niên...
 Authors | 18/10/2020
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 18/10/2020
Kinh Vinh Danh
 Author | 18/10/2020
Kinh cám ơn sau khi rước...
 Author | 18/10/2020
Kinh tin kính (bản 2)
 Author | 18/10/2020
Kinh tin kính (bản 3)
 Author | 18/10/2020
Kinh tin kính (bản 1)
 Author | 18/10/2020
Chúa nhật 29 thường niên...
 Authors | 11/10/2020
Khánh nhật truyền giáo -...
 Authors | 11/10/2020
Chúa nhật 28 thường niên...
 Authors | 05/10/2020
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa...
 Authors | 28/09/2020
Chúa nhật 26 thường niên...
 Authors | 20/09/2020
Chúa nhật 25 thường niên...
 Authors | 13/09/2020
Chúa nhật 24 thường niên...
 Authors | 10/09/2020
Kiếm tiền nhanh chóng
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay2,181
 • Tháng hiện tại86,434
 • Tổng lượt truy cập717,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây