Chân đích của kiếp người (2 bè)

Đời không tự do đâu còn là nghĩa của cuộc đời. Đời không tình yêu đâu tìm được sức sống trào ...   xem tiếp
  Tác giả: Minh Chiết |   Xem: 53 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/10/2020

Xin sai Thánh Thần (thánh vịnh 103) (đáp ca lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) (1 bè)

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và đổi mới mặt địa cầu. Linh hồn tôi hãy chúc tụng Chúa lạy Chúa là Thiên Chúa tôi ...   xem tiếp
  Tác giả: La Thập Tự |   Xem: 140 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 02/09/2020

Thánh vịnh 120 (Đáp ca lễ Cầu cho người di cư) (2 bè)

Ngước mắt nhìn lên ngọn núi ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa Đấng dựng nên cả đất trời ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long |   Xem: 44 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 23/04/2020

Con thích nguyện cầu (1 bè)

Con thường thích nguyện cầu khi lòng con thanh thản, khi đời con quang đãng như được ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long |   Xem: 25 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 15/04/2020

Ngài mở mắt tôi (2 bè)

Khi tôi sinh ra mắt tôi bóng đêm mà thôi. Đi trong hoang vu biết đâu lối đi đường về. Ôi thân ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường |   Xem: 30 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 05/03/2021

Tỏ lượng khoan hồng (2 bè)

Muôn bàn tay vượt lên kêu khấn. Muôn ánh mắt ngước trông mỏi mòn. Xin Chúa hãy tỏ lượng ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long |   Xem: 40 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 24/04/2020

Bỏ Ngài con biết theo ai 1 (cảm hứng Ga. 6, 54a : 60 - 69) (Chúa nhật 21 thường niên - năm B) (1 bè)

Bỏ Ngài con biết theo ai theo ai đi trọn cuộc đời. Vì đời bao ngã u mê tìm đâu con đường chân lý. Bỏ Ngài con sẽ lôi thôi. Ba thù ngày đêm kéo lôi ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Thanh Bình |   Xem: 17 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 26/05/2021

Hãy khen danh Ngài (cảm hứng Thánh vịnh 96) (2 bè)

Hỡi nhân trần vang lên tiếng reo vui hát ca mừng Thượng Đế uy quyền. Muôn dân mau tấu vang cung đàn tiến vua trời khúc ca tình yêu ...   xem tiếp
  Tác giả: Nguyên Kha |   Xem: 21 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/03/2021

Dâng Cha (3 bè)

Dâng Cha rượu nho với bánh miến dâng lên cùng với bao lao công Cha thương nhận lễ con dâng lên với Thánh Thần xuống trên nơi đây thánh hóa thành của nuôi muôn dân. Cha lành hãy đoái lễ con dâng lên tuy chẳng xứng đáng ...   xem tiếp
  Tác giả: Quốc Vinh |   Xem: 19 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 19/05/2021

Nguyện Chúa Trời chúc phúc (cảm hứng Thánh vịnh 67) (2 bè)

Nguyện Chúa Trời thương đoái chúc lành cho đoàn con xin chiếu tỏa ánh vinh quang xuống trên đoàn con để khắp địa cầu nhận biết Ơn Ngài cứu độ ...   xem tiếp
  Tác giả: Nguyên Kha |   Xem: 24 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 05/04/2021
FILE TRÌNH CHIẾU THÁNH LỄ (PowerPoint)

Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 220 |   Tải: 11   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Kinh tin kính (bản 3) (Pp & pdf)

Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và Ngôi Hai là Con Một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng công chính Maria đã xuống thế làm người. ...   xem tiếp
  Tác giả: Author |   Xem: 368 |   Tải: 41   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/10/2020

Khánh nhật truyền giáo - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 116 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Xin làm thợ gặt (La Thập Tự) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 351 |   Tải: 15   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 11/10/2020

Kinh Rước lễ thiêng (powerPoint)

Lạy Đức Chúa Giêsu con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh con kính mến Chúa con trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được ...   xem tiếp
  Tác giả: |   Xem: 85 |   Tải: 8   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 15/05/2021

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 27 thường niên - năm A) (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 26 thường niên - năm A) , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 169 |   Tải: 14   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 28/09/2020

Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B (PowerPoint)

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian tự trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng toả lan. Lạy Cha kẻ bần hàn Đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm cúi xin Ngài ngự đến. Đấng ủi an tuyệt diệu thượng khách của tâm hồn ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát chảy tuôn. Khi vất vả lao công Ngài là nơi an nghỉ gió mát đuổi cơn nồng tay hiền lau giọt lệ ...   xem tiếp
  Tác giả: |   Xem: 315 |   Tải: 26   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 16/05/2021

Chúa nhật 28 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 242 |   Tải: 13   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 05/10/2020

Chúa nhật 26 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 26 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 189 |   Tải: 14   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 20/09/2020

Lễ Thánh Gia Thất - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Thánh Gia Thất Chúa - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lung linh tình mến - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 104 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (dâng lễ); Học nơi Thánh Gia - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên (ca kết lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 377 |   Tải: 22   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 24/12/2020

Lễ mừng tân Linh Mục (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Mừng Tân Linh Mục , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận- quận Bình Tân, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 338 |   Tải: 29   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 11/07/2020
Các bài đọc trong thánh lễ Lễ Chúa Ba Ngôi và Tuần 9 Thường niên – Năm B

Các bài đọc trong thánh lễ Lễ Chúa Ba Ngôi và Tuần 9 Thường niên – Năm B

 •   28/05/2021 10:19
 •   98
 •   0
“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con
HL

Lễ Hiển Linh: "Thờ lạy là một đòi hỏi của đức tin"

 •   07/01/2020 09:30
 •   421
 •   0
Lúc 10 giờ sáng 06/01, Đức Thánh Cha dâng Lễ Hiển Linh cùng với khoảng 8 ngàn tín hữu tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tại nhiều giáo xứ, Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật gần ngày 6/1 nhất. Còn tại Vatican thì Lễ Hiển Linh được cử hành chính ngày 6/1.
Kinh cầu cho hiệp nhất

Kinh cầu cho hiệp nhất

 •   18/01/2021 10:57
 •   181
 •   0
Lạy Chúa Giêsu trước ngày chịu chết vì chúng con Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một
12 tông đồ

12 vị Thánh Tông Đồ

 •   06/01/2020 09:38
 •   844
 •   0
Mười hai Thánh Tông đồ, là những người Do Thái xứ Galilee (10 vị có tên bằng tiếng Aram, 4 vị có tên bằng tiếng Hy Lạp) được tuyển chọn trong số các môn đệ, rồi được Chúa Giê-su sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
Thư viện lời nhạc
Hát mừng Nữ Vương
 Thiên Lý | 26/07/2021
Hát mừng Chúa xuân
 Thiên Lý | 26/07/2021
Gương Thánh Gia
 Thiên Lý | 26/07/2021
Gieo bước cậy trông
 Thiên Lý | 26/07/2021
Duyên tình yêu thương
 Thiên Lý | 26/07/2021
Đời con dâng Ngài
 Thiên Lý | 26/07/2021
Dấu lạ hiển linh
 Thiên Lý | 26/07/2021
Dâng trao tình con
 Thiên Lý | 26/07/2021
Dâng tiến Ngài
 Thiên Lý | 26/07/2021
File trình chiếu Thánh lễ
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay11,705
 • Tháng hiện tại383,265
 • Tổng lượt truy cập3,170,453
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi