Cùng Mẹ con đi (2 bè)

Bôn ba trên nẻo trần gian bước chân con mỏi gối rã rời. Lao đao giữa đời ngược xuôi thuyền ...   xem tiếp
  Tác giả: Đinh Công Huỳnh |   Xem: 552 |   Tải: 41   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 16/10/2020

Hiệp dâng (2 bè)

Hiệp lòng xin tiến dâng lên, xin tiếng dâng lên bàn thờ Chúa. Này đây ly rượu nồng ép từ muôn trái nho tươi ...   xem tiếp
  Tác giả: Anh Tuấn |   Xem: 40 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 13/01/2020

Mừng vui lên (Regina Coeli) (1 bè)

Mừng vui lên lạy Nữ hoàng thiên quốc Allêluia. Vì Thánh Tử Bà được phúc cứu mang Allêluia ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Mi Trầm |   Xem: 15 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 17/10/2020

Linh hồn con khát khao Chúa (Thánh vịnh 62) (đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm C) (1 bè)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của ...   xem tiếp
  Tác giả: Cao Minh Thắng |   Xem: 55 |   Tải: 6   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 06/11/2020

Khát khao (2 bè)

Hôm nay con ì i cho đi trót đời không đòi lại. Hôm nay con ì i cho đi suốt đời không chuyển ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Giuse Ngô Duy Linh |   Xem: 13 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 19/10/2020

Ca mừng Thánh quan thầy Cecilia (hợp xướng 3 bè)

Hôm nay thiên cung, trần thế hát khen mừng Cêcilia, Quan Thầy của muôn tiếng hát Một đời ...   xem tiếp
  Tác giả: Liên Bình Định |   Xem: 16 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 08/10/2020

Chúa nhật 2 thường niên (thánh vịnh 65) (ca nhập lễ) (2 bè)

Lạy Chúa toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ. Đàn hát mừng kính Chúa, mừng kính thánh danh ...   xem tiếp
  Tác giả: Hải Triều |   Xem: 31 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 26/02/2020

Kính chào Đức Nữ Vương (các giờ kinh phụng vụ) (1 bè)

Kính chào Đức Nữ Vương. Mẹ là Mẹ xót thương. Ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lẽ cậy ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Mai Thiện |   Xem: 8 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 09/10/2020

Chúa nhân từ (2 bè)

Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long |   Xem: 45 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 15/04/2020

Nguyện ước cho cha mẹ (2 bè)

Con không cha như nhà không nóc. Con không mẹ khóc đứng khóc ngồi. Công ơn cha cao ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 15 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 08/12/2020
FILE TRÌNH CHIẾU THÁNH LỄ (PowerPoint)

Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 141 |   Tải: 6   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 120 |   Tải: 9   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Lễ các Thánh Nam Nữ - năm A (ngày 01 - 11) (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ mừng kính các thánh Nam Nữ - năm A: Ca mừng các Thánh (Lm. Hoài Chiên) - Kinh vinh danh - Đáp ca lễ các thánh Nam Nữ (Thánh vịnh 23 - Lm. Kim Long) - Kinh tin kính (3 bản) - Nén hương đoàn con dâng (Phạm Đức Huyến) - Kinh xin ơn chữa lành - Bát phúc (Lm. Mi Trầm) - Kinh cám ơn sau khi rước lễ - Từ chốn luyện hình (Lm. Kim Long) ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 150 |   Tải: 16   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 26/10/2020

Chúa nhật 14 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 14 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 100 |   Tải: 5   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 29/06/2020

Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 39 - Lm. Kim Long (đáp ca); Dâng lên - Phạm Liên Hùng (dâng lễ); Hãy đến với Chúa - Lm. Mi Trầm (hiệp lễ); Đem tin mừng - Martinô (kết lễ); Avê Maria con dâng lời - Lm. Huyền Linh (kết lễ) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 34 |   Tải: 4   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 15/01/2021

Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 6 mùa Phục Sinh - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 82 |   Tải: 3   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 102 |   Tải: 5   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 05/06/2020

Lễ Giáng Sinh (lễ đêm) (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong lễ Giáng Sinh (lễ đêm) được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Đợi trông Chúa đến - Giang Tâm (canh thức); Trông đợi - J. Bình (canh thức); Đợi trông - Thanh Lâm (canh thức) Tiếng chuông ngân - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 95 (lễ đêm Giáng Sinh) - Lm. Kim Long (đáp ca); Dâng Chúa đêm nay - Phanxicô (ca dâng lễ); Vị cứu tinh - Lm. Kim Long (hiệp lễ 1); Đêm Thánh vô cùng - Hùng Lân (hiệp lễ 2); Tiếng muôn Thiên Thần - Lm. Hoàng Diệp (hiệp lễ 3); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 115 |   Tải: 9   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 24/12/2020

Chúa nhật 13 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 13 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 107 |   Tải: 10   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 21/06/2020

Lạy Chúa Giêsu xin chữa lành (PowerPoint & PDF)

Lạy Chúa xin chữa lành chúng con xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. 1. Xin cứu chữa ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 124 |   Tải: 14   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 29/06/2020
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

 •   05/01/2021 11:19
 •   33
 •   0
“Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”
HL

Lễ Hiển Linh: "Thờ lạy là một đòi hỏi của đức tin"

 •   07/01/2020 03:30
 •   233
 •   0
Lúc 10 giờ sáng 06/01, Đức Thánh Cha dâng Lễ Hiển Linh cùng với khoảng 8 ngàn tín hữu tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tại nhiều giáo xứ, Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật gần ngày 6/1 nhất. Còn tại Vatican thì Lễ Hiển Linh được cử hành chính ngày 6/1.
Cách lần hạt Mân Côi

Cách lần hạt Mân Côi

 •   05/01/2020 20:31
 •   265
 •   0
Lần Hạt Mân Côi là một phương thức cầu nguyện quen thuộc với hầu hết mọi tín hữu Công Giáo dù là hàng giáo phẩm hay giáo dân. Trải qua một quá trình dài trong lịch sử Giáo Hội kể từ thế kỷ thứ VI, những bản kinh cầu nguyện và cấu tạo Chuỗi Mân Côi mới được hoàn thiện như ngày nay
12 tông đồ

12 vị Thánh Tông Đồ

 •   06/01/2020 03:38
 •   262
 •   0
Mười hai Thánh Tông đồ, là những người Do Thái xứ Galilee (10 vị có tên bằng tiếng Aram, 4 vị có tên bằng tiếng Hy Lạp) được tuyển chọn trong số các môn đệ, rồi được Chúa Giê-su sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác
Sheet nhạc lời bài hát mới nhất
Hãy đến với Chúa
 Lm. Mi Trầm | 15/01/2021
Dâng lên
 Phạm Liên Hùng | 15/01/2021
Dâng lên
 Lm. Phạm Liên Hùng | 15/01/2021
Dâng lễ 15
 Lm. Phạm Liên Hùng | 15/01/2021
Ca nhập lễ Lễ Mình Máu...
 Lm. Kim Long | 15/01/2021
Đáp ca Chúa nhật 2 thường...
 Lm. Kim Long | 15/01/2021
Hãy đến
 Lm. Kim Long | 15/01/2021
Tâm tình sống
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Tâm tình sám hối
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Tâm tình cảm tạ
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Suy tôn Thánh Giá
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sự sống mới (Chúa nhật 6...
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Suối nguồn tình yêu (Chúa...
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sửa lỗi cho nhau (Chúa...
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sống với Chúa
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sống trung tín (Chúa nhật...
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sống trong tự do
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sống tỉnh thức (Chúa nhật...
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sống tình hiệp thông
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
Sống thánh lễ cuộc đời
 Lm. Thái Nguyên | 13/01/2021
File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
Chúa nhật 1 mùa Vọng -...
 Authors | 23/11/2020
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ...
 Authors | 16/11/2020
Chúa nhật 32 thường niên...
 Authors | 06/11/2020
Lễ các Thánh Nam Nữ - năm...
 Authors | 26/10/2020
Chúa nhật 30 thường niên...
 Authors | 18/10/2020
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 18/10/2020
Kinh Vinh Danh
 Author | 18/10/2020
Kinh cám ơn sau khi rước...
 Author | 18/10/2020
Kinh tin kính (bản 2)
 Author | 18/10/2020
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay5,063
 • Tháng hiện tại139,476
 • Tổng lượt truy cập1,128,263
Kiếm tiền nhanh chóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây