Xin củng cố niềm tin (Chúa nhật 14 thường niên - năm B) (2 bè)

Những gì xảy ra từng giây chính là hồng ân Thiên Chúa. Thế mà tim con dửng dưng chối từ ...   xem tiếp
  Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 29 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 03/02/2020

Xin ơn thứ tha (2 bè)

Hôm nay đây con lại về dưới chân Thập Giá con kêu van con cầu xin Chúa ơi Chúa ơi xin thương con ...   xem tiếp
  Tác giả: Hồng Bính |   Xem: 29 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 14/03/2020

Theo Giêsu (Ga. 8) (1 bè)

Ánh sáng chiếu soi trần gian là chính Đức Giêsu Kitô. Ai đi theo Chúa Giêsu ánh sáng đem lại ...   xem tiếp
  Tác giả: Hải Triều |   Xem: 29 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 02/03/2020

Bài ca vai mang (Mầu nhiệm Mân Côi - mùa Thương 4) (2 bè)

Đường Canvê một chiều thương đau Con Thiên Chúa âu sầu. Thập tự giá thô nặng nề oằn đôi vai Con Chúa ...   xem tiếp
  Tác giả: Nguyễn Bách |   Xem: 17 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 06/11/2020

Nguồn chân lý cao vời (2 bè)

Ngài là ánh sáng đời con Ngài là tia nắng đời con. Ngài nguồn hy vọng ủi an khi con thất vọng ...   xem tiếp
  Tác giả: Đinh Công Huỳnh |   Xem: 29 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 28/01/2020

Bài ca mới (Thánh vịnh 97) (3 bè)

Một bài ca mới, một bài ca mới, vang trời một bài ca mới. Chúc mừng Gia-vê mừng Chúa của Ta ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long |   Xem: 22 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 13/04/2020

Chiến thắng của ta (1 bè)

Chiến thắng của ta là vững tin vào Chúa Kitô phục sinh. Người sẽ trở lại thiết lập vĩnh viễn ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long |   Xem: 24 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 14/04/2020

Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (hợp xướng)

Xin dâng lời tôn vinh, xin dâng lời tôn vinh Ba Ngôi, Ba Ngôi một Chúa. Xin dâng lời chúc ...   xem tiếp
  Tác giả: Hương Vĩnh |   Xem: 44 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/03/2020

Hãy đến La Vang (1 bè)

Hỡi ai sầu khổ gian nan hãy đến cùng Mẹ La Vang mà khấn xin Mẹ ban muôn ơn bình an. Hỡi ...   xem tiếp
  Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng |   Xem: 30 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 15/01/2020

Mẹ Maria mến yêu (1 bè)

Lạy Mẹ mến yêu ôi Nữ Vương chói ngời huy hoàng. Mẹ là trinh khiết đẹp tươi hơn vạn hào ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Hoài Đức - Duy Ân Mai |   Xem: 34 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 04/03/2020
FILE TRÌNH CHIẾU THÁNH LỄ (PowerPoint)

Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng (Lm. Nguyễn Duy); Thánh vịnh 79 (Lm. Kim Long - Đáp ca); Lễ dâng trông đợi (Viết Chung - Dâng lễ); Để Chúa đến (Lm. Nguyễn Duy - Hiệp lễ); Hãy sẵn sàng (Lm. Mi Trầm - Kết lễ); Avê Maria con dâng lời (Lm. Huyền Linh - Kết lễ); và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 140 |   Tải: 34   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 23/11/2020

Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời cao - Duy Tân (ca nhập lễ); Thánh vịnh 88 -Lm. Kim Long (đáp ca); Lễ dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh (ca dâng lễ); Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Nguyện Mùa Vọng - Hoàng Vũ (ca kết lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 108 |   Tải: 10   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/12/2020

Chúa nhật 15 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 14 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 98 |   Tải: 9   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 07/07/2020

Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca nhập lễ 2 - Lm. Nguyễn Văn Trinh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 24 - Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên năm B - Lm. Kim Long; Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo (ca dâng lễ); Yêu mến anh em - Đỗ Vy Hạ (ca hiệp lễ); Bài ca hiệp nhất - Lm. Thành Tâm (ca kết lễ); Chút tình con thơ - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 3 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/01/2021

Lễ Chúa hiển linh - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa hiển linh - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 106 |   Tải: 5   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Lạy Chúa Giêsu xin chữa lành (PowerPoint & PDF)

Lạy Chúa xin chữa lành chúng con xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. 1. Xin cứu chữa ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 125 |   Tải: 14   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 29/06/2020

Chúa nhật 30 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 30 thường niên gồm: Mến Chúa yêu người (Lm. Nguyễn Duy) - Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long) - Của lễ con dâng (Lm. Nguyễn Duy) - Con xin Đức Ái (Lm. Văn Chi) - Ngày nay con đến (Hải Linh) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 137 |   Tải: 23   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/10/2020

Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 134 |   Tải: 15   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 3 mùa vọng năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 108 |   Tải: 2   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 155 |   Tải: 10   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

 •   16/01/2021 02:00
 •   18
 •   0
“Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”
HL

Lễ Hiển Linh: "Thờ lạy là một đòi hỏi của đức tin"

 •   07/01/2020 03:30
 •   240
 •   0
Lúc 10 giờ sáng 06/01, Đức Thánh Cha dâng Lễ Hiển Linh cùng với khoảng 8 ngàn tín hữu tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tại nhiều giáo xứ, Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật gần ngày 6/1 nhất. Còn tại Vatican thì Lễ Hiển Linh được cử hành chính ngày 6/1.
Kinh cầu cho hiệp nhất

Kinh cầu cho hiệp nhất

 •   18/01/2021 04:57
 •   9
 •   0
Lạy Chúa Giêsu trước ngày chịu chết vì chúng con Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một
12 tông đồ

12 vị Thánh Tông Đồ

 •   06/01/2020 03:38
 •   308
 •   0
Mười hai Thánh Tông đồ, là những người Do Thái xứ Galilee (10 vị có tên bằng tiếng Aram, 4 vị có tên bằng tiếng Hy Lạp) được tuyển chọn trong số các môn đệ, rồi được Chúa Giê-su sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác
Sheet nhạc lời bài hát mới nhất
Đáp ca Chúa nhật 3 thường...
 Lm. Kim Long | 18/01/2021
Yêu mến anh em
 Đỗ Vy Hạ | 18/01/2021
Biết bao là hạt lúa
 Lm. Xuân Thảo | 18/01/2021
Bài ca hiệp nhất (Ga. 17,...
 Lm. Thành Tâm | 18/01/2021
Ca nhập lễ 2
 Lm. Nguyễn Văn Trinh | 18/01/2021
Thầy là ai (Chúa nhật 24...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thắp sáng con tim
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thắp nén hương lòng (lễ...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thập giá niềm tự hào (kết...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thập giá đời con
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thao thức một đời
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thần khí sự sống và tình...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thánh ý Chúa (Chúa nhật...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thánh Têrêsa
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thanh tẩy đền thờ (Chúa...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Đáp ca lễ Thánh Phêrô và...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Đáp ca Lễ thánh Phaolô...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Thánh Monica
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Đáp ca lễ kính Thánh...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
Đáp ca lễ kính Thánh...
 Lm. Thái Nguyên | 16/01/2021
File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 3 mùa thường...
 Authors | 18/01/2021
Kinh cầu cho hiệp nhất
 Lm. Thái Nguyên | 18/01/2021
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse...
 Đức Thánh Cha Phanxicô | 16/01/2021
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
Chúa nhật 1 mùa Vọng -...
 Authors | 23/11/2020
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ...
 Authors | 16/11/2020
Chúa nhật 32 thường niên...
 Authors | 06/11/2020
Lễ các Thánh Nam Nữ - năm...
 Authors | 26/10/2020
Chúa nhật 30 thường niên...
 Authors | 18/10/2020
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 18/10/2020
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay6,101
 • Tháng hiện tại183,137
 • Tổng lượt truy cập1,171,924
Kiếm tiền nhanh chóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây