Hướng về Năm Thánh 1 (2 bè)

Năm thánh năm hai ngàn mợi gọi ta sám hối canh tân. Mời gọi ta cải hóa tâm hồn để trở nên ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 15 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/11/2020

Đời linh mục (2 bè)

Từng ngày con tiến lên bàn thánh, con tiến lên bàn thánh Chúa dâng lên của lễ tình yêu, dâng ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 39 |   Tải: 2   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 14/11/2020

Tìm nương tựa Chúa (đáp ca Chúa nhật 33 thường niên - năm B) - Thánh vịnh 15 (2 bè)

Lạy Chúa xin bảo toàn con vì con tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa xin bảo toàn con vì con tìm ...   xem tiếp
  Tác giả: Đinh Công Huỳnh |   Xem: 38 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 07/11/2020

Ca tạ ơn (ý Thánh vịnh 97) (2 bè)

Ngàn lời ca vang lên lòng thành con dâng lên khúc ca muôn đời sáng tươi. Hòa tiếng nơi nơi ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 41 |   Tải: 3   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 07/11/2020

Đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm C (Thánh vịnh 71) (2 bè)

Tâu Thượng đế xin ban quyền bính cho Tân vương trao công lý trong tay hoàng tử. Để Tân vương theo công lý xét xử dân Ngài, bênh quyền lợi kẻ khó nghèo ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long |   Xem: 26 |   Tải: 2   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 30/12/2020

Tình ca kết ước (2 bè)

Lạy Đức Vua của lòng con Đấng đời con gắn bó. Xin dẫn đưa con vào, tiến vào hôn lễ tình yêu ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Ân Đức |   Xem: 53 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 12/01/2020

Những cánh hoa dâng Mẹ 1 (Dâng 5 sắc hoa) (2 bè)

Con đến bên Mẹ vang hát ngàn lời kinh. Cùng xin dâng tiến năm sắc hoa đẹp xinh. Cung chúc ...   xem tiếp
  Tác giả: Đỗ Vy Hạ |   Xem: 28 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 09/02/2020

Bên Mẹ (3 bè)

Mẹ ơi dưới chân Mẹ yêu con như hoa cỏ dại. Lặng run khép nép dưới gió mưa khát mong tay ...   xem tiếp
  Tác giả: Cỏ May |   Xem: 42 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/01/2020

Trời cao (2 bè)

Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống. và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời ...   xem tiếp
  Tác giả: Duy Tân |   Xem: 632 |   Tải: 207   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 14/12/2020

Đáp ca Thứ Tư lễ tro (thánh vịnh 50) (2 bè)

Lạy Chúa xin xót thương vì chúng con đã phạm tội. Lạy Thiên Chúa nguyện thương con theo ...   xem tiếp
  Tác giả: Hoàng Tiếp |   Xem: 28 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 09/03/2020
FILE TRÌNH CHIẾU THÁNH LỄ (PowerPoint)

Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 3 mùa vọng năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 117 |   Tải: 2   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 165 |   Tải: 2   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Lễ Thánh Gia Thất - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Thánh Gia Thất Chúa - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lung linh tình mến - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 104 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (dâng lễ); Học nơi Thánh Gia - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên (ca kết lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 177 |   Tải: 18   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 24/12/2020

Lễ các Thánh Nam Nữ - năm A (ngày 01 - 11) (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ mừng kính các thánh Nam Nữ - năm A: Ca mừng các Thánh (Lm. Hoài Chiên) - Kinh vinh danh - Đáp ca lễ các thánh Nam Nữ (Thánh vịnh 23 - Lm. Kim Long) - Kinh tin kính (3 bản) - Nén hương đoàn con dâng (Phạm Đức Huyến) - Kinh xin ơn chữa lành - Bát phúc (Lm. Mi Trầm) - Kinh cám ơn sau khi rước lễ - Từ chốn luyện hình (Lm. Kim Long) ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 192 |   Tải: 17   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 26/10/2020

Chúa Nhật 1 mùa Vọng - năm A (PowerPoint)

Nhập lễ (Trời cao) - Đáp ca (Thánh vịnh 121 - Lm. Kim Long) - Allêluia - Kinh tin kính (3 bản chính của Giáo Hội Công Giáo) - Dâng lễ (Lễ dâng trông đợi) - Hiệp lễ (Để Chúa đến) - Kinh nguyện (Cám ơn sau khi rước lễ) - Kết lễ (Hãy sẵn sàng) ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 113 |   Tải: 7   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 13/02/2020

Chúa nhật 2 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 2 thường niên - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Author |   Xem: 130 |   Tải: 5   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Chúa nhật 16 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 16 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 119 |   Tải: 9   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 21/07/2020

Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời cao - Duy Tân (ca nhập lễ); Thánh vịnh 88 -Lm. Kim Long (đáp ca); Lễ dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh (ca dâng lễ); Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Nguyện Mùa Vọng - Hoàng Vũ (ca kết lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 162 |   Tải: 12   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/12/2020

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 135 |   Tải: 6   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 05/06/2020

Khánh nhật truyền giáo - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 116 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Xin làm thợ gặt (La Thập Tự) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 175 |   Tải: 10   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 11/10/2020
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

 •   24/02/2021 04:38
 •   12
 •   0
“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ.
HL

Lễ Hiển Linh: "Thờ lạy là một đòi hỏi của đức tin"

 •   07/01/2020 03:30
 •   269
 •   0
Lúc 10 giờ sáng 06/01, Đức Thánh Cha dâng Lễ Hiển Linh cùng với khoảng 8 ngàn tín hữu tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tại nhiều giáo xứ, Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật gần ngày 6/1 nhất. Còn tại Vatican thì Lễ Hiển Linh được cử hành chính ngày 6/1.
Kinh cầu cho hiệp nhất

Kinh cầu cho hiệp nhất

 •   18/01/2021 04:57
 •   43
 •   0
Lạy Chúa Giêsu trước ngày chịu chết vì chúng con Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một
12 tông đồ

12 vị Thánh Tông Đồ

 •   06/01/2020 03:38
 •   579
 •   0
Mười hai Thánh Tông đồ, là những người Do Thái xứ Galilee (10 vị có tên bằng tiếng Aram, 4 vị có tên bằng tiếng Hy Lạp) được tuyển chọn trong số các môn đệ, rồi được Chúa Giê-su sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác
Sheet nhạc lời bài hát mới nhất
Chúa ngự trong con
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa ngự tới (thánh vịnh...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa là nguồn hy vọng
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa là hạnh phúc gia...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Hãy ngợi khen Ngài (thánh...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa đã nghe lời (thánh...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa đã mạc khải ơn cứu...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chúa đã đối xử đại lượng...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chỉ trong Thiên Chúa...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Chỉ có hôm nay
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Cầu Mẹ thương xứ đạo con
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Bài ca tri ân
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Bài ca hiến dâng
 Lm. Nguyễn Hùng Cường -ý thơ:Trần Phùng - Linh Duyên | 02/03/2021
Ăn cùng tấm bánh
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Ăn cùng tấm bánh uống...
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Allêluia Giáng sinh
 Lm. Nguyễn Hùng Cường | 02/03/2021
Tình Chúa vô biên
 Nguyễn Hoàng Tuấn | 02/03/2021
Chúa chẳng bỏ con
 Nguyễn Hoàng Tuấn | 02/03/2021
Nguyện cầu cho cha mẹ
 Lm. Nguyễn Hoàng Chương | 02/03/2021
Biến đổi đời con (Chúa...
 Lm. Thái Nguyên | 27/02/2021
File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 2 mùa Chay -...
 Authors | 27/02/2021
Lễ mồng 3 tết (bộ 1)
 Authors | 19/02/2021
Lễ mồng 1 tết (bộ 1)
 Authors | 10/02/2021
Lễ mồng 3 tết - Lễ mừng...
 Authors | 10/02/2021
Lễ mồng 2 tết (bộ 1)
 Authors | 10/02/2021
Chúa nhật 4 mùa thường...
 Authors | 02/02/2021
Chúa nhật 5 thường niên -...
 Authors | 02/02/2021
Chúa nhật 3 mùa thường...
 Authors | 18/01/2021
Kinh cầu cho hiệp nhất
 Lm. Thái Nguyên | 18/01/2021
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse...
 Đức Thánh Cha Phanxicô | 16/01/2021
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay4,548
 • Tháng hiện tại16,987
 • Tổng lượt truy cập1,423,009
Kiếm tiền nhanh chóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây