Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B

Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền ... Xem tiếp...

Mừng Chúa Giáng sinh (4 bè)

Trần gian hợp tiếng hoan ca mừng vui Thiên Chúa giáng trần bình an cho người dưới thế an vui cho hết mọi người vinh danh Thiên Chúa trên trời vinh danh Thiên Chúa trên trời ...   xem tiếp
  Tác giả: Nguyễn Quang Huy |   Xem: 7 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 17/04/2021

Gia đình hành khúc (thăng tiến hôn nhân) (2 bè)

Ta mau về đây cùng nhau thăng tiến gia đình vui trong niềm tin tình yêu mình luôn thắp sáng mong cho mai sau ta cứ mãi luôn bên nhau một lòng son sắt tình nghĩa vẫn không phai ...   xem tiếp
  Tác giả: Nguyễn Văn Tại |   Xem: 6 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/04/2021

Người ở đâu (4 bè)

Người ở đâu khi Ta ở Giệtsimani người đi đâu khi Ta vác Thánh giá trên vai. Oh chúng con đây chúng con đây đang run sợ âu lo ...   xem tiếp
  Tác giả: Lại Quốc Hùng |   Xem: 42 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/06/2020

Của lễ hy sinh (2 bè)

Như ngày dài trong cơn nắng cháy mong mưa về tưới nhuộm đất đai. Này trân gian khô héo ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |   Xem: 34 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 04/01/2021

Thánh vịnh 118 (đáp ca Chúa nhật 6 quanh năm - năm A) (2 bè)

Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay ai vui sống đời thiện toàn, luôn noi theo pháp luật của Chúa ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Kim Long - Hoàng Tiếp |   Xem: 41 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 10/03/2020

Thánh vịnh 30 (2 bè)

Lạy Chúa con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Xin Chúa nên đá tảng uy hùng là thành lũy cứu độ con vì Chúa là núi đá uy danh Ngài dẫn lối cho con ...   xem tiếp
  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |   Xem: 11 |   Tải: 2   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 01/05/2021

Cha có nghe tiếng con? (1 bè)

Lạy Cha Cha có nghe tiếng con không? Lạy Cha, Cha có nhìn thấy con không? Cha có tìm ...   xem tiếp
  Tác giả: Martinô Khúc Tiên |   Xem: 24 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 09/04/2020

Nguồn tin yêu (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm A) (Mt. 11: 25 - 30) (3 bè)

Hỡi ai khó nhọc và gánh nặng nề trên đường dương thế đang phải lo toan với muôn ngàn gian ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |   Xem: 32 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 13/01/2021

Chúc tụng kết thúc (Amen) (4 bè)

Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn đời. Amen ...   xem tiếp
  Tác giả: Phạm Đức Huyến - Đỗ Vy Hạ |   Xem: 8 |   Tải: 0   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 03/05/2021

Này con xin đến (Thánh vịnh 39) (đáp ca lễ truyền tin) (2 bè)

Này con xin đến con đến làm theo thánh ý Ngài. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật nhưng đã mở tai con ...   xem tiếp
  Tác giả: Ngọc Cẩn |   Xem: 37 |   Tải: 1   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 19/10/2020
FILE TRÌNH CHIẾU THÁNH LỄ (PowerPoint)

Kinh tin kính (bản 3) (Pp & pdf)

Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và Ngôi Hai là Con Một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng công chính Maria đã xuống thế làm người. ...   xem tiếp
  Tác giả: Author |   Xem: 240 |   Tải: 27   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/10/2020

Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 180 |   Tải: 16   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Kinh cầu cho hiệp nhất (PowerPoint)

Lạy Chúa Giêsu trước ngày chịu chết vì chúng con Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một ...   xem tiếp
  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |   Xem: 101 |   Tải: 7   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 18/01/2021

Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A (Chúa Nhật 7 Phục Sinh - năm A) (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A (Chúa Nhật 7 Phục Sinh - năm A), bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 136 |   Tải: 4   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy quay về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 115 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Trên đĩa thánh - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Biến đổi đời con - Lm. Thái Nguyên (hiệp lễ); Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (kết lễ) và các kinh nguyện. ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 106 |   Tải: 8   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/02/2021

Chúa nhật 28 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 154 |   Tải: 11   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 05/10/2020

Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) (PowerPoint)

Các bài hát bao gồm: Hoan hô Vua Giêsu (Phạm Kiên Hùng - Ca nhập lễ); Kinh vinh danh; Thánh vịnh 22 (đáp ca lễ Chúa Kitô Vua - Lm. Kim Long); Kinh tin kính (3 bản); Dâng Chúa Trời (Phanxicô - Ca dâng lễ); Kinh xin ơn chữa lành (Gm. Nguyễn Văn Khảm); Chúa là vua tình yêu (La Thập Tự - Ca hiệp lễ); Giêsu vua muôn vua (L. Huyền Linh - Ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ (Ty Yên - Ca kết lễ); Tận hiến cho Đức Mẹ (Lm. Huyền Linh - Ca kết lễ); và các kinh đọc trước lễ (Kinh ăn năn tội, Kinh tin, Kinh cậy, Kinh kính mến) ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 247 |   Tải: 52   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 16/11/2020

Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận - Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 194 |   Tải: 11   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020

Khánh nhật truyền giáo - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 116 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Xin làm thợ gặt (La Thập Tự) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 234 |   Tải: 12   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 11/10/2020

Lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Tp. HCM ...   xem tiếp
  Tác giả: Authors |   Xem: 124 |   Tải: 2   Thảo luận: 0 |  Cập nhật: 27/05/2020
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B

 •   08/05/2021 03:19
 •   7
 •   0
Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền
HL

Lễ Hiển Linh: "Thờ lạy là một đòi hỏi của đức tin"

 •   07/01/2020 09:30
 •   331
 •   0
Lúc 10 giờ sáng 06/01, Đức Thánh Cha dâng Lễ Hiển Linh cùng với khoảng 8 ngàn tín hữu tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tại nhiều giáo xứ, Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật gần ngày 6/1 nhất. Còn tại Vatican thì Lễ Hiển Linh được cử hành chính ngày 6/1.
Kinh cầu cho hiệp nhất

Kinh cầu cho hiệp nhất

 •   18/01/2021 10:57
 •   104
 •   0
Lạy Chúa Giêsu trước ngày chịu chết vì chúng con Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một
12 tông đồ

12 vị Thánh Tông Đồ

 •   06/01/2020 09:38
 •   664
 •   0
Mười hai Thánh Tông đồ, là những người Do Thái xứ Galilee (10 vị có tên bằng tiếng Aram, 4 vị có tên bằng tiếng Hy Lạp) được tuyển chọn trong số các môn đệ, rồi được Chúa Giê-su sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
Thư viện lời nhạc
Chúa đã lên trời
 Phanxicô | 10/05/2021
Chúa lên trời
 Phanxicô | 10/05/2021
Của lễ thanh cao
 Ngọc Linh | 10/05/2021
Trong trái tim Chúa yêu
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong hang đá nhỏ (dâng lễ)
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong tình Chúa quan phòng
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong Chúa Giêsu
 lời ca và hòa âm Phanxicô | 09/05/2021
Trong những ngày này
 Phanxicô | 09/05/2021
Trong nắng tình yêu
 Phanxicô | 09/05/2021
File trình chiếu Thánh lễ
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B
 Authors | 02/05/2021
Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B
 Authors | 25/04/2021
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B
 Authors | 18/04/2021
Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B
 Authors | 12/04/2021
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B
 Authors | 05/04/2021
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 29/03/2021
Kinh cầu Lòng Chúa Thương Xót
 Author | 29/03/2021
Kinh Vinh Danh
 Author | 29/03/2021
THỐNG KÊ WEBSITE
 • Đang truy cập44
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay16,043
 • Tháng hiện tại146,208
 • Tổng lượt truy cập2,075,810
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây