DOWNLOAD FILE TRÌNH CHIẾU TRONG THÁNH LỄ
Thánh lễ Năm B (20 tập tin)
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B

Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lên đền thánh - Lm. Thái Nguyên (nhập lễ); Thánh vịnh 117 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B); Tấm bánh đời con - Thanh Lâm (dâng lễ); Đồng cỏ tươi - Hùng Lân (hiệp lễ); Chúa là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi (hiệp lễ); Ra về an bình - Ngọc Linh (kết lễ); Khúc ca cảm tạ - Thiên Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 18/04/2021 |   Xem: 57 lần |   Tải về: 9 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B

Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (nhập lễ); Thánh vịnh 4 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Tiến ca Phục Sinh - Vũ Đình Ân (dâng lễ); Đừng sợ hãi chớ nghi ngờ - Lm. Huy Hoàng (hiệp lễ); Xin ngợi khen Cha - Lm. Thành Tâm (kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 12/04/2021 |   Xem: 100 lần |   Tải về: 21 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B

Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đấng từ bi - Anh Tuấn (nhập lễ); Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long (đáp ca); Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức (dâng lễ); Con thường như Tôma - Lm. Huy Hoàng (ca hiệp lễ 1); Lòng Thương Xót Chúa - Anh Tuấn (ca hiệp lễ 2); Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa - Phạm Trung (ca hiệp lễ 3); Con hãy nhớ - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 05/04/2021 |   Xem: 113 lần |   Tải về: 29 lần |   Thảo luận: 0

Thứ Sáu tuần thánh - năm B (Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu)

Thứ Sáu tuần thánh - năm B (Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu) (PowerPoint)

Các bài hát trong Thứ Sáu tuần thánh - năm B (Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu) được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Thánh vịnh 30 (Đáp ca Thứ Sáu tuần thánh) - Lm. Kim Long (đáp ca); Passio (Bài thương khó Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan) - Gm. Nguyễn Văn Hòa; Kính thờ Thánh giá (nghi thức mở khăn liệm); Vinh dự của chúng ta - Lm. Kim Long (nghi thức hôn chân Chúa); Tình Cha - Lm. Thái Nguyên (hiệp lễ 1); Tình thương nhiệm mầu - Hồng Trần - Phạm Đình Đài (hiệp lễ 2); Lời vọng tình yêu - Đỗ Vy Hạ (nghi thức đưa xác Chúa qua nhà mồ) ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 30/03/2021 |   Xem: 91 lần |   Tải về: 12 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật Lễ Lá - năm B

Chúa nhật Lễ Lá - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật Lễ Lá - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vang lời tụng ca - Lm. Nguyễn Duy (nghi thức rước lá); Chúa vào thành - Vũ Mộng Thơ & Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 21 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Máu chiên bò - Lm. Kim Long (dâng lễ); Phó thác - Lm. Nguyễn Duy (hiệp lễ); Mẹ nhân loại - Phanxicô (kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 22/03/2021 |   Xem: 184 lần |   Tải về: 36 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B

Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Giọt lệ sầu - Lạng Tử (ca nhập lễ), Thánh vịnh 50 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Lạy Cha rất Thánh - Vương Diệu (ca dâng lễ); Hạt giống tình yêu - Lm. Phương Anh (ca hiệp lễ); Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 20/03/2021 |   Xem: 72 lần |   Tải về: 15 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm B

Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Nào ta hân hoan - Phượng Mi (ca nhập lễ); Thánh vịnh 136 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Máu chiên bò - Kim Long (dâng lễ); Lời thiêng - Xuân Tưởng (hiệp lễ); Đền tạ trái tim Mẹ - Nguyễn Khấc Tuần (kết lễ); Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 11/03/2021 |   Xem: 108 lần |   Tải về: 20 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm B

Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Quyết trở về - Martinô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 18 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Lễ dâng mùa cứu độ - Viết Chung (ca dâng lễ); Lời trần tình - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Lạy Mẹ xin yên ủi - Nguyễn Khắc Xuyên (kết lễ) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 04/03/2021 |   Xem: 110 lần |   Tải về: 11 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy quay về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 115 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Trên đĩa thánh - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Biến đổi đời con - Lm. Thái Nguyên (hiệp lễ); Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (kết lễ) và các kinh nguyện. ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 27/02/2021 |   Xem: 93 lần |   Tải về: 8 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Chúa nhật 5 thường niên - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 5 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 146 - Lm. Kim Long (đáp ca); Nguyện dâng - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ); Tri ân tình Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Kính mừng thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 02/02/2021 |   Xem: 160 lần |   Tải về: 16 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm B

Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hỡi thế trần - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long (đáp ca); Bánh thơm - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Không ai như Ngài - La Thập Tự (ca hiệp lễ); Tình Ngài yêu - Lm. Huy Hoàng (ca hiệp lễ); Cầu xin Thánh Gia - Phạm Đình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 29/01/2021 |   Xem: 121 lần |   Tải về: 13 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B

Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca nhập lễ 2 - Lm. Nguyễn Văn Trinh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 24 - Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên năm B - Lm. Kim Long; Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo (ca dâng lễ); Yêu mến anh em - Đỗ Vy Hạ (ca hiệp lễ); Bài ca hiệp nhất - Lm. Thành Tâm (ca kết lễ); Chút tình con thơ - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 18/01/2021 |   Xem: 153 lần |   Tải về: 17 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 39 - Lm. Kim Long (đáp ca); Dâng lên - Phạm Liên Hùng (dâng lễ); Hãy đến với Chúa - Lm. Mi Trầm (hiệp lễ); Đem tin mừng - Martinô (kết lễ); Avê Maria con dâng lời - Lm. Huyền Linh (kết lễ) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 12/01/2021 |   Xem: 133 lần |   Tải về: 12 lần |   Thảo luận: 0

Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B (Chúa nhật 1 thường niên - năm B)

Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B (Chúa nhật 1 thường niên - năm B) (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa hiển linh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Sau phép rửa - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Isaia 12: 2 - 6 - Lm. Kim Long (đáp ca); Con xin tiến dâng - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Bên sông Giođan - An Bình (ca hiệp lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (kết lễ); Thắp sáng trong con - Trầm Hương (kết lễ) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 06/01/2021 |   Xem: 141 lần |   Tải về: 11 lần |   Thảo luận: 0

Lễ Chúa hiển linh - năm B

Lễ Chúa hiển linh - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Chúa hiển linh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Loài người ơi - Văn Thiều (ca nhập lễ); Thánh vịnh 71 - Lm. Kim Long (đáp ca); Tâm tình hòa bình 1 - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Lễ hiển linh - Phanxicô (ca hiệp lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (ca kết lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác. ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 03/01/2021 |   Xem: 92 lần |   Tải về: 5 lần |   Thảo luận: 0

Lễ Thánh Gia Thất - năm B

Lễ Thánh Gia Thất - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong lễ Thánh Gia Thất Chúa - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lung linh tình mến - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 104 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (dâng lễ); Học nơi Thánh Gia - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên (ca kết lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 21/12/2020 |   Xem: 226 lần |   Tải về: 20 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B

Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời cao - Duy Tân (ca nhập lễ); Thánh vịnh 88 -Lm. Kim Long (đáp ca); Lễ dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh (ca dâng lễ); Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Nguyện Mùa Vọng - Hoàng Vũ (ca kết lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (ca kết lễ) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 14/12/2020 |   Xem: 207 lần |   Tải về: 14 lần |   Thảo luận: 0

Chúa Nhật 3 mùa Vọng - năm B

Chúa Nhật 3 mùa Vọng - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm B, đươc tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận và Giáo Họ Giuse Thợ do Ca Đoàn Trinh Vương soạn thảo, bao gồm: Vui lên Sion (Lm. Thành Tâm - ca nhập lễ); Magnificat Lc. 1: 46-55 (Lm. Kim Long - ca đáp ca); Tiến ca Mùa Vọng (khuyết danh - ca dâng lễ); Niềm vui ơn cứu độ (Lm. Thái Nguyên - ca hiệp lễ); Có một người (Lm. Nguyễn Duy - ca hiệp lễ); Vui lên (Lm. Mi Trầm - ca kết lễ); Nguồn cậy trông (Hoàng Vũ - ca kết lễ) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 07/12/2020 |   Xem: 483 lần |   Tải về: 21 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B

Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B, bao gồm: Trong rừng sâu (Lm. Mi Trầm - Ca nhập lễ); Thánh vịnh 84 (Lm. Kim Long - Đáp ca); Lễ dâng mong đợi (Lm. Nguyễn Duy - Ca dâng lễ); Mau mau dọn đường (Anh Tuấn - Hiệp lễ); Đến với con (Lm. Mi Trầm - Hiệp lễ); Nguyện trời cao (Lm. Kim Long - Kết lễ); Chút tình con thơ (Lm. Nguyễn Duy - Kết lễ); và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 30/11/2020 |   Xem: 196 lần |   Tải về: 21 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B

Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng (Lm. Nguyễn Duy); Thánh vịnh 79 (Lm. Kim Long - Đáp ca); Lễ dâng trông đợi (Viết Chung - Dâng lễ); Để Chúa đến (Lm. Nguyễn Duy - Hiệp lễ); Hãy sẵn sàng (Lm. Mi Trầm - Kết lễ); Avê Maria con dâng lời (Lm. Huyền Linh - Kết lễ); và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 23/11/2020 |   Xem: 244 lần |   Tải về: 39 lần |   Thảo luận: 0

Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
Tải về nhiều nhất
1.

Kinh Vinh Danh
 Author | Tải về: 112

2.

Kinh tin kính (bản 2)
 Author | Tải về: 79

4.

Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B
 Authors | Tải về: 39

5.

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B
 Authors | Tải về: 38

Xem nhiều nhất
1.

Kinh tin kính (bản 2)
 Author |   Xem: 1411

2.

Kinh cám ơn sau khi rước lễ
 Author |   Xem: 555

3.

Kinh Vinh Danh
 Author |   Xem: 550

4.

Chúa Nhật 3 mùa Vọng - năm B
 Authors |   Xem: 483

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập25
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay5,511
  • Tháng hiện tại153,748
  • Tổng lượt truy cập1,815,535
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây