TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Alelluia (73 tập tin)
Vinh danh trên trời

Vinh danh trên trời (2 bè)

Hallêluia Hallêluia vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho loài người Chúa thương Hallêluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Hoàng Phúc |  Gửi lên: 15/05/2021 |   Xem: 18 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia Phục Sinh 2

Alleluia Phục Sinh 2 (2 bè)

Alleluia Alleluia Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô hiến tế vậy chúng ta hãy hân hoan mừng lễ trong Ngài Alleluia Alleluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 16 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia Phục Sinh 1

Alleluia Phục Sinh 1 (2 bè)

Alleluia Alleluia Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô hiến tế vậy chúng ta hãy hân hoan mừng lễ trong Ngài Alleluia Alleluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 15 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia lễ Đức Mẹ lên trời

Alleluia lễ Đức Mẹ lên trời (2 bè)

Alleluia Alleluia Đức maria đã được mời gọi lên trời ngàn muôn thiên sứ mừng rỡ hân hoan. Đức Maria được mời gọi lên Thiên Quốc ngàn muôn Thiên Thần hân hoan vui mừng ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 23 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia lễ đêm Giáng Sinh

Alleluia lễ đêm Giáng Sinh (2 bè)

Alleluia Alleluia này đây ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại tin vui cho toàn dân hôm nay Đấng Cứu Tinh nhân trần vừa giáng sinh ra đời Ngài là Đức Kitô Allêluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 14 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia lễ chung các thánh nam nữ

Alleluia lễ chung các thánh nam nữ (2 bè)

Alleluia Alleluia Vinh phúc cho ai có tinh thần khó nghèo vì Nước Trời dành riêng cho người ấy. Vinh phúc cho ai vui sống đời thanh bần vì Nướ Trời ngày mai được dự phần ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 18 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia hôn phối 2

Alleluia hôn phối 2 (2 bè)

Alleluia Alleluia Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa ai ở trong tình yêu Thiên Chúa luôn ở cùng ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 21 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia hôn phối

Alleluia hôn phối (2 bè)

Alleluia Alleluia Thiên Chúa là tình yêu chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu như Thiên Chúa đã yêu hằng yêu thương chúng ta Alleluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 25 lần |   Tải về: 5 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia lễ cầu hồn 3

Alleluia lễ cầu hồn 3 (2 bè)

Alleluia Alleluia Chúa phán hỡi những người Cha Ta chúc phúc hãy đến lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi Alleluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 15 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia lễ cầu hồn 2

Alleluia lễ cầu hồn 2 (2 bè)

Alleluia Alleluia quê hương chúng ta trên trời nơi đó chúng ta mong đợi Đấng cứu chuộc là Đức Kitô Chúa chúng ta Alleluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 21 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia lễ cầu hồn 1

Alleluia lễ cầu hồn 1 (2 bè)

Alleluia Alleluia Thiên Chúa vì yêu thương thế gian nên Ngài đã hiến Con Một Ngài cho những người nào tin cho những người nào tin được sống đời đời ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 21 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Allêluia

Allêluia (2 bè)

Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hiển - òa âm Alphonse Nguyen |  Gửi lên: 17/04/2021 |   Xem: 33 lần |   Tải về: 10 lần |   Thảo luận: 0

Allêluia Giáng sinh

Allêluia Giáng sinh (2 bè)

Allêluia Allêluia Allêluia Ngày thánh đã rọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân tộc hãy tới ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường |  Gửi lên: 02/03/2021 |   Xem: 35 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia Chúa nhật Phục Sinh

Alleluia Chúa nhật Phục Sinh (2 bè)

Allêluia Allêluia Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 24/12/2020 |   Xem: 107 lần |   Tải về: 27 lần |   Thảo luận: 0

Allêluia lễ đêm Giáng Sinh

Allêluia lễ đêm Giáng Sinh (3 bè)

Allêluia Allêluia Ta báo cho anh em đây một tin mừng. Hôm nay Đấng Cứu Thế là Đức Kitô Người đã giáng sinh ra cho tất cả chúng ta ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 24/12/2020 |   Xem: 57 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Alleluia (lễ phong chức hoặc lễ mở tay)

Alleluia (lễ phong chức hoặc lễ mở tay) (2 bè)

Alleluia Alleluia Alleluia Hỡi thơ nhi con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng tối cao. Con sẽ ra ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 24/12/2020 |   Xem: 69 lần |   Tải về: 8 lần |   Thảo luận: 0

Allêluia lễ phong chức

Allêluia lễ phong chức (2 bè)

Allêluia Allêluia Allêluia Chúa phán rằng Ta là mục tử tốt lành. Ta biết, ta biết các chiên Ta ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 24/12/2020 |   Xem: 70 lần |   Tải về: 12 lần |   Thảo luận: 0

Hallêluia Ta là Mục Tử (Ga. 10: 14)

Hallêluia Ta là Mục Tử (Ga. 10: 14) (2 bè)

Hallêluia Hallêluia Chúa phán Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |  Gửi lên: 10/12/2020 |   Xem: 72 lần |   Tải về: 8 lần |   Thảo luận: 0

Allêluia (lễ hôn phối)

Allêluia (lễ hôn phối) (2 bè)

Allêluia Allêluia Thiên Chúa ơ là tình yêu chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ....   xem tiếp

  Tác giả: Ngọc Linh |  Gửi lên: 22/10/2020 |   Xem: 159 lần |   Tải về: 51 lần |   Thảo luận: 0

Allêluia (lễ hôn phối)

Allêluia (lễ hôn phối) (2 bè)

Allêluia Allêluia Thiên Chúa là tình yêu nên chúng ta phải thương yêu nhau như Thiên Chúa đã yêu thương ta ....   xem tiếp

  Tác giả: Liên Bình Định |  Gửi lên: 22/10/2020 |   Xem: 98 lần |   Tải về: 16 lần |   Thảo luận: 0

Tìm kiếm bằng Google
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 552

2.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 504

3.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B (thánh vịnh 32)
 Lm. Thái Nguyên | Tải về: 386

4.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 308

5.

Không con không lấn bước Ngài
 Ngọc Kôn | Tải về: 269

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 2020

2.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 2007

3.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1468

4.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1452

5.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 1181

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay11,688
  • Tháng hiện tại209,214
  • Tổng lượt truy cập2,538,609
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây