TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Mùa Vọng (345 tập tin)
Sống tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B) (Mc. 13: 33 - 37)

Sống tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B) (Mc. 13: 33 - 37) (2 bè)

Như người ra đi phương xa trao nhà cho người tôi tớ, trao quyền và trao trách nhiệm, ra lệnh ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Niềm vui ơn cứu độ (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A) (Mt. 11: 2 - 11)

Niềm vui ơn cứu độ (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A) (Mt. 11: 2 - 11) (2 bè)

Vẫn một tình yêu đấy thôi nhưng bao cơ cầu giăng lối, nhưng bao nhiêu nỗi khổ sầu khiến con ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Niềm vui lên đường (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) (Lc. 1: 39 - 45)

Niềm vui lên đường (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) (Lc. 1: 39 - 45) (2 bè)

Tràn đầy ân phúc Maria lên đường đi bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa, Mẹ lo lắng ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Người làm chứng (Chúa nhật 3 mùa vọng - năm B) (Ga. 1: 6 - 8; 19 - 28)

Người làm chứng (Chúa nhật 3 mùa vọng - năm B) (Ga. 1: 6 - 8; 19 - 28) (2 bè)

Để làm chứng cho Chúa Gioan đã tự xóa mình, ông chân thành sống hết tình, không sợ mất đi ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Lời vọng

Lời vọng (2 bè)

Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây mau mưa Người Công Chính. Tầng trời hãy đổ sương ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Hãy tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A) (Mt. 24: 37 - 44)

Hãy tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A) (Mt. 24: 37 - 44) (2 bè)

Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ chẳng biết khi nao ngày nào Ngài đến ra sao? Cho con tỉnh thức ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Hãy dọn đường Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) (Lc. 3: 1 - 6)

Hãy dọn đường Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) (Lc. 3: 1 - 6) (3 bè)

Hãy dọn đường Chúa mở lối Ngài đi. Thung lũng đồi cao hãy san cho bằng. Hãy mở lòng ra ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 12 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Dọn đường đón Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) (Mt. 3: 1 - 12)

Dọn đường đón Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) (Mt. 3: 1 - 12) (3 bè)

Có tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn sẵn con đường Chúa đi. Sửa lối ngay để Ngài ngự ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 06/01/2021 |   Xem: 12 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Dám ra khỏi mình (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A) (Mt. 1: 18 - 24)

Dám ra khỏi mình (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A) (Mt. 1: 18 - 24) (2 bè)

Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B (Thánh vịnh 88)

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B (Thánh vịnh 88) (2 bè)

Tôi hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời miệng tôi sẽ ca vang lời chú khen cảm tạ ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 03/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chuẩn bị Chúa đến

Chuẩn bị Chúa đến (2 bè)

Đấng cứu độ chúng ta giờ đây sắp đến thôi đừng sợ chi. Hãy loan truyền khắp nơi lòng từ bi ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 03/01/2021 |   Xem: 16 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chúa đến trong đời

Chúa đến trong đời (4 bè)

Chúa đến trong đời cho tình yêu thắm nở. Chúa đến trong đời cho niềm tin sáng lên. Chúa đến ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 03/01/2021 |   Xem: 12 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chúa đến Chúa đến Chúa đến

Chúa đến Chúa đến Chúa đến (4 bè)

Chúa đến trong cuộc đời, Chúa đến giữa mọi người. Trong tình yêu thương đổi mới thắm ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 03/01/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chúa đã làm người (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B) (Lc. 1: 26 - 38)

Chúa đã làm người (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B) (Lc. 1: 26 - 38) (2 bè)

Từ tiếng xin vâng của Đấng đầy ơn phúc, Ngôi Lời đã thành thai nhi và lớn lên trong lòng Mẹ ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 30/12/2020 |   Xem: 18 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chân thành sám hối (Mc. 1: 1 - 8; Lc. 3: 10 - 18) (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Chân thành sám hối (Mc. 1: 1 - 8; Lc. 3: 10 - 18) (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C) (2 bè)

Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 30/12/2020 |   Xem: 12 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chân thành sám hối (Mc. 1: 1 - 8; Lc. 3: 10 - 18) (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B)

Chân thành sám hối (Mc. 1: 1 - 8; Lc. 3: 10 - 18) (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B) (2 bè)

Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 30/12/2020 |   Xem: 15 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 79)

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 79) (2 bè)

Đấng cao vời chăn dắt Israel hãy lắng nghe. Lạy Chúa thiên binh Ngài cực linh quyền bính xin ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 20/12/2020 |   Xem: 20 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B (Thánh vịnh 88)

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B (Thánh vịnh 88) (2 bè)

Tôi hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời miệng tôi sẽ ca vang lời chú khen cảm tạ ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 20/12/2020 |   Xem: 16 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)

Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23) (2 bè)

Trái đất và muôn loài đều là của Chúa. Hoàn cầu và muôn vật đều là của Ngài. Vì Chúa đã xây ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 20/12/2020 |   Xem: 17 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C (Is. 12)

Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C (Is. 12) (2 bè)

Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 20/12/2020 |   Xem: 17 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 3 mùa thường...
 Authors | 18/01/2021
Kinh cầu cho hiệp nhất
 Lm. Thái Nguyên | 18/01/2021
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse...
 Đức Thánh Cha Phanxicô | 16/01/2021
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
Chúa nhật 1 mùa Vọng -...
 Authors | 23/11/2020
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ...
 Authors | 16/11/2020
Chúa nhật 32 thường niên...
 Authors | 06/11/2020
Lễ các Thánh Nam Nữ - năm...
 Authors | 26/10/2020
Chúa nhật 30 thường niên...
 Authors | 18/10/2020
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 18/10/2020
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 356

2.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 221

3.

Trời cao
 Duy Tân | Tải về: 204

4.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 181

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 144

6.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim | Tải về: 101

7.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 99

8.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 85

9.

Allêluia (Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
 Hải Nguyễn | Tải về: 63

10.

Hãy sẵn sàng
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 61

11.

Bộ lễ cầu hồn
 Mỹ Sơn | Tải về: 61

12.

Thắp sáng trong con
 Trầm Hương | Tải về: 55

13.

Xin phó thác
 Anh Tuấn | Tải về: 49

14.

Khúc ca Hiển Linh (lễ Chúa Hiển Linh)
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 49

15.

Ca nhập lễ mùa Vọng
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 48

16.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 44

18.

Đáp ca Lễ thánh Stêphanô (thánh vịnh 30)
 Lm. Huy Hoàng | Tải về: 40

19.

Tựa làn trầm hương
 Đỗ Vy Hạ | Tải về: 39

20.

Chim non thoát lưới (Thánh vịnh 123)
 Hùng Lân | Tải về: 39

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 1142

2.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 737

3.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm |   Xem: 670

4.

Anrê Kim Thông
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 608

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 605

6.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 597

7.

Bước chân tuyệt với
 Lâm Sơn Hải |   Xem: 581

8.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 564

9.

Yêu đau khổ
 Lm. Kim Long |   Xem: 546

10.

Trời cao
 Duy Tân |   Xem: 518

11.

Ngợi ca thánh Augustinô
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 500

12.

Mừng thánh Têrêsa
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 420

13.

Avê Maria con dâng lời (hát sáng)
 Lm. Huyền Linh |   Xem: 419

14.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 405

15.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim |   Xem: 403

16.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 322

17.

Bên máng cỏ 3
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 294

18.

Thiên Thần ca
 Trần Minh Hứa |   Xem: 293

19.

Hãy san bằng đồi núi
 Ngọc Kôn |   Xem: 293

20.

Ca khúc tin yêu
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 281

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,240
  • Tháng hiện tại183,220
  • Tổng lượt truy cập1,172,007
Kiếm tiền nhanh chóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây