TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Lòng thương xót Chúa (74 tập tin)
Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha (Misericordes sicut Pater)

Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha (Misericordes sicut Pater) (2 bè)

Misericordes sicut Pater hãy biết xót thương như Cha trên trời. Hãy tạ ơn Chúa là Đức Chúa Cha vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. Chúa đã dựng nên trời đất muôn loài ....   xem tiếp

  Tác giả: Phaolô Kim |  Gửi lên: 11/05/2021 |   Xem: 28 lần |   Tải về: 4 lần |   Thảo luận: 0

Dâng Chúa xót thương

Dâng Chúa xót thương (dâng lễ - 1 bè)

Con kính dâng lên Ngài Đấng giàu lòng xót thương bánh miến với rượu nho tinh tuyền là công lao cấy trồng vun tưới là hy sinh vất vả ngày đêm. Lòng kính con dâng với trọn niềm ....   xem tiếp

  Tác giả: Simon Phan Hùng |  Gửi lên: 04/05/2021 |   Xem: 31 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

Chúa giàu lòng xót thương

Chúa giàu lòng xót thương (2 bè)

Lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa Ngài rộng lòng thứ tha xin rộng ban tình yêu và tha thứ ban cho con đầy hồng ân chan chứa ....   xem tiếp

  Tác giả: Simon Phan Hùng |  Gửi lên: 04/05/2021 |   Xem: 31 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Khúc hát tri ân (năm thánh Lòng Thương Xót)

Khúc hát tri ân (năm thánh Lòng Thương Xót) (hợp xướng 4 bè)

Con xin cảm tạ hồng ân của Chúa cao vời con xin tri ân tri ân Lòng Thương Xót Chúa vô bờ Lòng Thương Xót Chúa vô bờ. Con xin cảm tạ hồng ân của Chúa cao vời con xin tri ân tri ân Lòng Thương Xót Chúa vô bờ Lòng Thương Xót Chúa vô bờ ....   xem tiếp

  Tác giả: Phạm Đức Huyến |  Gửi lên: 03/05/2021 |   Xem: 19 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Lòng Chúa xót thương

Lòng Chúa xót thương (4 bè)

Lạy Chúa Giêsu Chúa đã đến để cứu người tội lỗi Chúa đã đến thương kẻ đui mù què quặt câm điếc những người khèo khó khốn khổ cùng cực. Lạy Chúa Chúa cao cả muôn đời ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyễn Quang Huy |  Gửi lên: 17/04/2021 |   Xem: 48 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Ôi Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Lòng Thương Xót Chúa (2 bè)

Từ nơi Thánh tâm những giọt máu cùng nước trào tuôn từ nơi Thánh Giá ơn cứu rỗi đổ xuống trần gian. Ôi Lòng Thương Xót Chúa muôn đời tha thứ mãi dẫu bao thế hệ nhân loại vô nghĩa bạc tình ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh |  Gửi lên: 14/04/2021 |   Xem: 26 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Thiên Chúa xót thương

Thiên Chúa xót thương (2 bè)

Ngài là Thiên Chúa từ bi Thương Xót mãi muôn năm chưa từng nghe thấy ai tin cậy mà lại thất vọng dù nhiều oan trái tội khiên đắm chìm ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Kha |  Gửi lên: 06/04/2021 |   Xem: 25 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa

Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa (2 bè)

Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa hãy đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho muôn phương thắm lên niềm tin sáng tươi. Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa ....   xem tiếp

  Tác giả: Ngọc Linh |  Gửi lên: 06/04/2021 |   Xem: 30 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Suối nguồn thương xót

Suối nguồn thương xót (2 bè)

Ôi Nước và Máu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn thương xót là suối nguồn thương xót chúng con. Con xin tín thác nơi Ngài ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Kha |  Gửi lên: 06/04/2021 |   Xem: 25 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa

Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa (2 bè)

Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ban cho con một trái tim mới. Trái tim biết yêu tha nhân biết cho mình đi và luôn tha thứ. Nguyện xin Lòng ....   xem tiếp

  Tác giả: Phạm Trung |  Gửi lên: 05/04/2021 |   Xem: 43 lần |   Tải về: 8 lần |   Thảo luận: 0

Nguồn suối cứu độ trào tuôn

Nguồn suối cứu độ trào tuôn (2 bè)

Ôi Nước và Máu từ cạnh Nưỡng Long Chúa Giêsu là suối nguồn Thương Xót là chính nguồn cứu độ trần gian nguồn suối thánh ân trào tuôn bất tận tình Chúa yêu thương trào dâng chan chứa ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Kha |  Gửi lên: 05/04/2021 |   Xem: 32 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Khẩn cầu lòng thương xót Chúa

Khẩn cầu lòng thương xót Chúa (2 bè)

Lạy Thiên Chúa nhân từ lạy Thiên Chúa xót thương vô vàn tiếng kêu từ vực sâu vọng lên tới Ngài xin Thiên Chúa khoan hồng rộng ban ân Thánh ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Kha |  Gửi lên: 01/04/2021 |   Xem: 25 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đại dương thương xót

Đại dương thương xót (2 bè)

Đại Dương Thương Xót tuôn trào thế trần. Chúa hãy Xót Thương tràn xuống Thiên Ân. Suối ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Kha |  Gửi lên: 27/03/2021 |   Xem: 23 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tôn vinh lòng Chúa thương xót

Tôn vinh lòng Chúa thương xót (2 bè)

Tôn vinh Chúa Cha đầy lòng thương xót lan tràn khắp chúng nhân. Tôn vinh Thánh Thần ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 18/02/2021 |   Xem: 101 lần |   Tải về: 16 lần |   Thảo luận: 0

Thương xót như Chúa Cha

Thương xót như Chúa Cha (2 bè)

Lạy Chúa Giêsu chính Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời và thương ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 18/02/2021 |   Xem: 86 lần |   Tải về: 14 lần |   Thảo luận: 0

Chúa từ bi

Chúa từ bi (2 bè)

Chúa là đấng rất từ bi Người hay thương xót kẻ khi lỡ lầm. Hỡi người hãy cứ vững tâm quay về ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 03/01/2021 |   Xem: 69 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Tin vào lòng thương xót

Tin vào lòng thương xót (hợp xướng)

Xin tình Chúa đưa con về nguyện xin, xin dẫn về trong hồng ân của Ngài. Suốt đời ngợi ca, ca ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |  Gửi lên: 14/12/2020 |   Xem: 79 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Theo Lòng Thương Xót

Theo Lòng Thương Xót (2 bè)

Con xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Con xin dâng lời hát mừng lòng thương ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Duy |  Gửi lên: 10/12/2020 |   Xem: 177 lần |   Tải về: 38 lần |   Thảo luận: 0

Trở về lòng thương xót Chúa

Trở về lòng thương xót Chúa (2 bè)

Con sẽ trở về cùng lòng thương xót vô biên của Chúa. Con sẽ trở về dù lời sám hối có khi muộn ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyễn Chánh |  Gửi lên: 06/11/2020 |   Xem: 85 lần |   Tải về: 5 lần |   Thảo luận: 0

Lòng thương xót Chúa 7

Lòng thương xót Chúa 7 (2 bè)

Con xin kính lạy mầu nhiệm yêu thương đã trở thành mầu nhiệm cứu rỗi. Con xin sống mỗi ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyễn Chánh |  Gửi lên: 06/11/2020 |   Xem: 86 lần |   Tải về: 4 lần |   Thảo luận: 0

Tìm kiếm bằng Google
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 552

2.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 504

3.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B (thánh vịnh 32)
 Lm. Thái Nguyên | Tải về: 386

4.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 308

5.

Không con không lấn bước Ngài
 Ngọc Kôn | Tải về: 269

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 2020

2.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 2007

3.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1468

4.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1452

5.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 1181

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay12,032
  • Tháng hiện tại209,558
  • Tổng lượt truy cập2,538,953
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây