TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Dâng lễ (598 tập tin)
Biết bao là hạt lúa

Biết bao là hạt lúa (2 bè)

Biết bao là hạt lúa mới làm nên tấm bánh này. Biết bao là trái nho mới ép nên chén rượu đây ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Xuân Thảo |  Gửi lên: 18/01/2021 |   Xem: 16 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Dâng lễ 15

Dâng lễ 15 (2 bè)

Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên trót tâm hồn và trót thân ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng |  Gửi lên: 12/01/2021 |   Xem: 17 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Dâng lên

Dâng lên (2 bè)

Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên trót tâm hồn và trót thân ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng |  Gửi lên: 12/01/2021 |   Xem: 15 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Lễ dâng

Lễ dâng (2 bè)

Thượng tiến dâng lên Chúa chí nhân rượu nho bánh miến tình thân í bao tình. Xin vì những ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Hợp dâng trong yêu thương

Hợp dâng trong yêu thương (2 bè)

Trong yêu thương chúng con cùng hiệp dâng thánh lễ. Dâng lên Cha rượu tinh nguyên cùng ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Hiệp dâng

Hiệp dâng (2 bè)

Đây bánh tinh tuyền với rượu thanh khiết như hy lễ đời con. Hiệp cùng dâng lên xin Chúa ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Hiến lễ tình yêu

Hiến lễ tình yêu (2 bè)

Đoàn con tiến Chúa vua tình yêu bánh thơm rượu lành với đời con. Ước mong lễ vật tiến ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Hiến lễ đời con

Hiến lễ đời con (3 bè)

Tiến dâng Cha đây hiến lễ đời con, bánh thơm ngon tình chung ly rượu nồng. Cả tấm lòng ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Dâng lên Ngài

Dâng lên Ngài (2 bè)

Dâng lên Ngài con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài con tiến ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 16 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Dâng lên Chúa

Dâng lên Chúa (2 bè)

Tiến dâng lên Ngài đây bánh với rượu thơm nồng, hương hoa của lòng thành kính. Chung ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 15 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Dâng Cha

Dâng Cha (2 bè)

Bánh tinh anh với rượu thơm lành làm của lễ dâng tiến. Tiến dâng Cha với tâm tình ước nguyện trở thành Mình Máu Thánh ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 14 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Của lễ mới

Của lễ mới (2 bè)

Chúa đã chết đi để lại cho con cuộc tình và Chúa đã phục sinh để lại cho con niềm tin, một niềm ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 12 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Của lễ hy sinh

Của lễ hy sinh (2 bè)

Như ngày dài trong cơn nắng cháy mong mưa về tưới nhuộm đất đai. Này trân gian khô héo ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 12 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Của lễ hiến dâng

Của lễ hiến dâng (2 bè)

Này là của lễ đời con dâng về Thiên Chúa huyền siêu. Này đời con có bao nhiêu dù cho bao ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 13 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Của lễ con dâng

Của lễ con dâng (2 bè)

Của lễ con dâng với lòng thành thiết tha. Của lễ do công khó của mọi người, làm nên tấm bánh ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 12 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nguồn hạnh phúc

Chúa nguồn hạnh phúc (2 bè)

Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là hoan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 03/01/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Với cả lòng thành con dâng Chúa

Với cả lòng thành con dâng Chúa (2 bè)

Xin nhận lấy đời con như của lễ tình yêu, con dâng lên trước ngai tòa cao. Chúa ơi nguyện Ngài ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyên Hòa |  Gửi lên: 20/12/2020 |   Xem: 22 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Xin dâng lên

Xin dâng lên (2 bè)

Xin dâng lên tấm bánh này là công trình lao tác đời con. Xin dâng lên chén rượu này là nước ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Hồ |  Gửi lên: 17/12/2020 |   Xem: 23 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Dâng lên Chúa

Dâng lên Chúa (2 bè)

Dâng lên Chúa bánh trắng với rượu nho nồng. Dâng lên Ngài công trình lao tác đời con, dâng ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Hồ |  Gửi lên: 17/12/2020 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Chân thành dâng

Chân thành dâng (1 bè)

Chân thành xin chân thành dâng Chúa đây lễ vật tình yêu bao la. Xin dâng Ngài tấm bánh đây ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Hồ |  Gửi lên: 15/12/2020 |   Xem: 24 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 3 mùa thường...
 Authors | 18/01/2021
Kinh cầu cho hiệp nhất
 Lm. Thái Nguyên | 18/01/2021
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse...
 Đức Thánh Cha Phanxicô | 16/01/2021
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
Chúa nhật 1 mùa Vọng -...
 Authors | 23/11/2020
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ...
 Authors | 16/11/2020
Chúa nhật 32 thường niên...
 Authors | 06/11/2020
Lễ các Thánh Nam Nữ - năm...
 Authors | 26/10/2020
Chúa nhật 30 thường niên...
 Authors | 18/10/2020
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 18/10/2020
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 356

2.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 221

3.

Trời cao
 Duy Tân | Tải về: 204

4.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 181

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 144

6.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim | Tải về: 101

7.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 99

8.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 85

9.

Allêluia (Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
 Hải Nguyễn | Tải về: 63

10.

Hãy sẵn sàng
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 61

11.

Bộ lễ cầu hồn
 Mỹ Sơn | Tải về: 61

12.

Thắp sáng trong con
 Trầm Hương | Tải về: 55

13.

Xin phó thác
 Anh Tuấn | Tải về: 49

14.

Khúc ca Hiển Linh (lễ Chúa Hiển Linh)
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 49

15.

Ca nhập lễ mùa Vọng
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 48

16.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 44

18.

Đáp ca Lễ thánh Stêphanô (thánh vịnh 30)
 Lm. Huy Hoàng | Tải về: 40

19.

Tựa làn trầm hương
 Đỗ Vy Hạ | Tải về: 39

20.

Chim non thoát lưới (Thánh vịnh 123)
 Hùng Lân | Tải về: 39

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 1142

2.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 737

3.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm |   Xem: 670

4.

Anrê Kim Thông
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 608

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 605

6.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 597

7.

Bước chân tuyệt với
 Lâm Sơn Hải |   Xem: 581

8.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 564

9.

Yêu đau khổ
 Lm. Kim Long |   Xem: 546

10.

Trời cao
 Duy Tân |   Xem: 518

11.

Ngợi ca thánh Augustinô
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 500

12.

Mừng thánh Têrêsa
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 420

13.

Avê Maria con dâng lời (hát sáng)
 Lm. Huyền Linh |   Xem: 419

14.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 405

15.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim |   Xem: 403

16.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 322

17.

Bên máng cỏ 3
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 294

18.

Thiên Thần ca
 Trần Minh Hứa |   Xem: 293

19.

Hãy san bằng đồi núi
 Ngọc Kôn |   Xem: 293

20.

Ca khúc tin yêu
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 281

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,279
  • Tháng hiện tại183,259
  • Tổng lượt truy cập1,172,046
Kiếm tiền nhanh chóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây