TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Ba Ngôi Chúa (335 tập tin)
Mầu nhiệm Ba Ngôi

Mầu nhiệm Ba Ngôi (2 bè)

Vạn vật hiện hữu là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội nhân thế là Cứu Chúa Ngôi Hai. Thánh Thần tình yêu nhờ tình Cha nâng đỡ. Hết muôn muôn loài sống nhờ ơn Cha ban ....   xem tiếp

  Tác giả: Thành Nam |  Gửi lên: 01/06/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Thánh Thần Chúa (ca nhập lễ Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Thánh Thần Chúa (ca nhập lễ Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) (2 bè)

Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu Allêluia Allêluia!Thánh Thần Chúa liên kết muôn tâm hồn Allêluia Allêluia. Xin Ngài ngự đến tràn ngập hết mọi tâm hồn. Xin Ngài ban xuống ơn thiêng trên đoàn dân Chúa ....   xem tiếp

  Tác giả: Thanh Lâm |  Gửi lên: 31/05/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Cầu Chúa Thánh Thần

Cầu Chúa Thánh Thần (1 bè)

Thánh Thần Thiên Chúa xin ngài ngự xuống trên con. Đổi mới tâm can cho con thêm lòng yêu mến. Hun đức tâm hồn nhiệt tâm sống theo Tin Mừng để đời con luôn minh chứng không ngừng tình thương. Chúa Thánh Linh nguồn yêu suối an bình ....   xem tiếp

  Tác giả: Thanh Đạt |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Tiếng chiêng cồng (cảm hứng Thánh Vịnh 97) (ca nhập lễ Chúa Ba Ngôi)

Tiếng chiêng cồng (cảm hứng Thánh Vịnh 97) (ca nhập lễ Chúa Ba Ngôi) (1 bè)

Tiếng chiêng cồng dẫn đường con đi tiến lên đền thánh đến kính thờ là thờ Giavê Chúa Tể muôn loài con ngợi khen Chúa sáng như trăng rằm mát hơn suối nguồn đẹp hơn lan rừng. Như con nai vui ca nhảy múa là múa ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 29/05/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Nguyện cầu Thánh Linh

Nguyện cầu Thánh Linh (1 bè)

Từ trần gian âm u nơi dương thế tối tăm mây mù con tha thiết khấn xin cậy nhờ nơi Thần Linh Chúa bao năm tháng qua đời con như lá mùa thu rơi rụng trong gió có hay Thánh Linh Ngài ơi. Nguyện cầu Thiên Chúa Ngôi Ba chở che đoàn con ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 28/05/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Ngôi Ba Thánh Thần (lễ Chúa Thánh Thần)

Ngôi Ba Thánh Thần (lễ Chúa Thánh Thần) (2 bè)

Xin ngôi Ba Thánh Thần ngự xuống nơi gian trần thánh hóa cho đoàn con sạch hết bao tội nhơ xin Ngài thương đổi mới ban ơn cải tạo thế giới xứng đáng nên Đền Thờ của Chúa Ba Ngôi. Con đây mong ước bao ngày cậy trông Chúa đến từng giây ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 28/05/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đường lên Thánh điện (ca nhập lễ Lễ Thêm Sức)

Đường lên Thánh điện (ca nhập lễ Lễ Thêm Sức) (1 bè)

Nguyện xin Chúa Thánh Thần sáng soi cho lòng trí con ngồn ơn thánh của Ngài dẫn đưa con vào Thánh Điện ca tụng uy danh Chúa và tham gia nguồn sự sống Lời Chúa quang vinh và bánh trường sinh ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 27/05/2021 |   Xem: 13 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Dâng lễ Ba Ngôi

Dâng lễ Ba Ngôi (dâng lễ - 1 bè)

Dâng lên Chúa Cha cội nguồn dâng lên Chúa Con cứu đời dâng lên Thánh Linh Đấng tác thành. Này con kính dâng. Dâng lên Chúa bao niềm vui cùng như với bao sầu đắng xin dâng Chúa cả tấm lòng cùng với ước mơ ngày qua ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 27/05/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Của lễ Thánh Thần (dâng lễ Thêm Sức)

Của lễ Thánh Thần (dâng lễ Thêm Sức) (2 bè)

Khẩn cầu Ngôi Ba Thánh Thần soi mở cõi lòng con thơ dâng lên tuổi đời nhỏ bé. Xin Ngài thương đoái nhận cho của lễ do lòng yêu mến của lễ tâm thành dâng hiến lễ vật tốt nhất trong đời mà Chúa đã tặng cho con ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 27/05/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần)

Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần) (1 bè)

Nguyện xin Chúa Thánh Linh từ trời ngự đến vào trần gian ủi an cõi lòng nhân thế nguồn ánh sáng tỏa lan soi tan màn đêm. Lạy Cha Đấng ủi an đầy hồng phúc là thược khách của bao tâm hồn ....   xem tiếp

  Tác giả: lời Lm. Thanh Bình - nhạc Paroissien Romain |  Gửi lên: 27/05/2021 |   Xem: 15 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Ba Ngôi

Ba Ngôi (1 bè)

Ngàn tiếng hát yêu thương dâng về Thiên Chúa chí nhân oai hùng. Đàn muôn cung âm vang tấu lên ca mừng Chúa ta hùng dũng cùng muôn Sêraphim chúc khen Chúa Trời ngàn đời sáng danh ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thanh Bình |  Gửi lên: 26/05/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Tôn vinh Ba Ngôi

Tôn vinh Ba Ngôi (2 bè)

Nào cùng tôn vinh cùng tôn vinh tôn vinh Ba Ngôi chí thánh Chúa Cha là nguồn tình thương. Chúa Con chuộc tội nhân thế. Chúa Thánh Thần là suối ơn hiệp thông nào cùng tôn vinh cùng tôn vinh tôn vinh Ba Ngôi Chí Thánh ....   xem tiếp

  Tác giả: Sr. Têrêsa |  Gửi lên: 26/05/2021 |   Xem: 14 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Thánh Thần ngự đến

Thánh Thần ngự đến (2 bè)

Nguyện Chúa Thánh Thần ngự xuống trần gian đổ tràn bình an sáng soi lòng trí đốt lên trong lòng luôn cháy rực lửa mến yêu. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng con xin Ngài ngự đến khát mong Ngài đến thêm sức thi ân ....   xem tiếp

  Tác giả: Sr. Têrêsa |  Gửi lên: 26/05/2021 |   Xem: 11 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Thượng tiến Chúa Ba Ngôi

Thượng tiến Chúa Ba Ngôi (dâng lễ - 3 bè)

Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh tuyền thượng tiến lên Thiên Cung trót cả cuộc sống này. Xin dâng lên Ba Ngôi của lễ rất đẹp lòng Cha như sương sớm chan hòa tràn lan trên khắp nương đồng ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyễn Quang Hưng |  Gửi lên: 23/05/2021 |   Xem: 46 lần |   Tải về: 15 lần |   Thảo luận: 0

Vinh danh Chúa Ba Ngôi

Vinh danh Chúa Ba Ngôi (2 bè)

Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đến thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là Đấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân Tình thương Chúa biết bao cao vời. Ngài đã hướng dẫn con vào đời cho con được gọi Ngài là Cha ....   xem tiếp

  Tác giả: Đỗ Vy Hạ |  Gửi lên: 23/05/2021 |   Xem: 41 lần |   Tải về: 13 lần |   Thảo luận: 0

Thánh vịnh 103 (đáp ca lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Thánh vịnh 103 (đáp ca lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) (2 bè)

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa lạy Chúa là Thiên Chúa là thượng đế tôi. Ngài quá ư vĩ đại ôi lạy Chúa thực nhiều thay công cuộc của Ngài địa cầu đầy dẫy tạo vật của Ngài. Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt địa cầu ....   xem tiếp

  Tác giả: Sơn Dương |  Gửi lên: 22/05/2021 |   Xem: 19 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2 bè)

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến và từ trời cao tỏa ánh quang minh Ngài. Lạy Cha kẻ cơ bần xin Ngài ngự đến Đấng ban ân huệ Đấng soi sáng tâm hồn xin ngự đến. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời là khách trọ hiền lương của tâm hồn. Chúa là sự nghỉ ngơi ....   xem tiếp

  Tác giả: Sơn Dương |  Gửi lên: 20/05/2021 |   Xem: 29 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Chúc vinh Ba Ngôi (ca nhập lễ Lễ Chúa Ba Ngôi)

Chúc vinh Ba Ngôi (ca nhập lễ Lễ Chúa Ba Ngôi) (2 bè)

Hãy chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi hãy chúc tụng ngợi khen Chúa trên tầng trời Thiên Chúa Cha Thiên Chúa Con Thiên Chúa Thánh Thần Đấng hiển trị từ ngàn đời cho tới vạn thuở. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa rất nhân từ muôn ngàn đời Chúa ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Sơn Ca Linh |  Gửi lên: 20/05/2021 |   Xem: 32 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

lạy Đức Chúa Thánh Thần

lạy Đức Chúa Thánh Thần (1 bè)

Lạy Đức Chúa Thánh Thần xin đến viếng hồn con lạy Đức Chúa Thánh Thần xin lấy lượng tình thương đổ xuống hồn con muôn ơn dư tràn. Người là Đấng yên ủi kẻ âu lo Người là Cha những linh hồn nghèo khó Người sáng soi những ai đang mịt mù ....   xem tiếp

  Tác giả: Sơn Ca |  Gửi lên: 20/05/2021 |   Xem: 27 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Thiên Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè)

Ôi thật huyền siêu một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi một Chúa cực cao sâu nhiệm mầu. Trí tuệ phàm nhân thật không sao hiểu thấu. Đoàn con chân thành khấu đầu phủ phục kính tin ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Quý Báu |  Gửi lên: 19/05/2021 |   Xem: 27 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Tìm kiếm bằng Google
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 552

2.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 504

3.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B (thánh vịnh 32)
 Lm. Thái Nguyên | Tải về: 386

4.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 308

5.

Không con không lấn bước Ngài
 Ngọc Kôn | Tải về: 269

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 2020

2.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 2007

3.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1468

4.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1452

5.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 1181

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay12,309
  • Tháng hiện tại209,835
  • Tổng lượt truy cập2,539,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây