TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Chúa Giêsu - Mình Máu Chúa (338 tập tin)
Thánh giá Đức Kitô

Thánh giá Đức Kitô (4 bè)

Thánh giá Đức Kitô ôi muôn đời vinh thắng. Thánh giá Đức Kitô ơn cứu độ trần gian. Con hân ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 16/01/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Nguồn tin yêu (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm A) (Mt. 11: 25 - 30)

Nguồn tin yêu (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm A) (Mt. 11: 25 - 30) (3 bè)

Hỡi ai khó nhọc và gánh nặng nề trên đường dương thế đang phải lo toan với muôn ngàn gian ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Ngọn lửa tình yêu (Lễ Thánh Tâm Chúa)

Ngọn lửa tình yêu (Lễ Thánh Tâm Chúa) (2 bè)

Xin Chúa biến đổi đời con trở nên làm một với Ngài. Xin Chúa đốt cháy lòng con bằng ngọn ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Ngỡ ngàng nhận ra (Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Ngỡ ngàng nhận ra (Chúa Giêsu chịu phép rửa) (2 bè)

Lòng con ngỡ ngàng khi nhận thấy Chúa là Đấng thánh thiện vô song mà lại đứng chung với ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 13/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Ca nhập lễ Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Thánh vịnh 39)

Ca nhập lễ Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Thánh vịnh 39) (2 bè)

Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Khiến tôi mở miệng xướng bài ca, xin hát kính Ngài đây bài ca, một bài ca mới.  ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Kim Long |  Gửi lên: 12/01/2021 |   Xem: 14 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Máu Trái Tim (lễ Thánh Tâm Chúa)

Máu Trái Tim (lễ Thánh Tâm Chúa) (4 bè)

Máu Tim Chúa đổ ra nỗi đau đớn vì ta, máu tuôn ra từ trên Thánh Giá. Máu Tim Chúa tràn lan ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 10 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Mầu nhiệm tình yêu (lễ Mình Máu Chúa Kitô)

Mầu nhiệm tình yêu (lễ Mình Máu Chúa Kitô) (2 bè)

Đức Kitô đã tự hiến mình trong một hiến lễ tình yêu. Ngài đã tiêu diệt tội lỗi và sự chết. Tối tăm ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Lương thực trường sinh (lễ mình máu Chúa Kitô - năm A) (Ga. 6: 51 - 59)

Lương thực trường sinh (lễ mình máu Chúa Kitô - năm A) (Ga. 6: 51 - 59) (2 bè)

Lạy Chúa Kitô Chúa chính là bánh hằng sống . Vì nhờ lời Chúa cuộc sống trường sinh được ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Lương thực trường sinh

Lương thực trường sinh (2 bè)

Lạy Chúa Kitô Chúa chính là bánh hằng sống. Vì nhờ Lời Chúa cuộc sống trường sinh được khai mở cho những kẻ tin ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 7 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Lòng thương xót Chúa (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm B) (Ga. 19: 31 - 37)

Lòng thương xót Chúa (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm B) (Ga. 19: 31 - 37) (2 bè)

Giêsu ôi trái tim vô bờ. Giêsu con mến yêu tôn thờ. Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 5 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca lễ Thánh Tâm Chúa (Isaia 12)

Đáp ca lễ Thánh Tâm Chúa (Isaia 12) (2 bè)

Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ của tôi, tôi tin tưởng không sợ gì. Vì Chúa chính sức mạnh ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 6 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77)

Đáp ca lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (2 bè)

Hỡi dân tôi hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nghe những lời miệng tôi. Tôi sẽ nói ra những ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 4 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca lễ Mình Máu Thánh (thánh vịnh 115)

Đáp ca lễ Mình Máu Thánh (thánh vịnh 115) (2 bè)

Này đây con lấy gì dâng Chúa mà đền đáp những ơn lành cao cả trong đời. Con sẽ nhận chén ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Hãy cho họ ăn (lễ Mình máu Chúa Kitô - năm C) (Lc. 9: 11 - 17)

Hãy cho họ ăn (lễ Mình máu Chúa Kitô - năm C) (Lc. 9: 11 - 17) (2 bè)

Với năm chiếc bánh và hai con cá thôi mà Chúa làm nên điều rất ư lạ lùng để nuôi ngàn dân theo ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Giêsu vua tình yêu (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Giêsu vua tình yêu (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) (2 bè)

Một chiều trên cây thập giá Chúa đã chết đi vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại dấn thân ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 8 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Giêsu vua tình yêu (Chúa nhật 34 thường niên - năm B)

Giêsu vua tình yêu (Chúa nhật 34 thường niên - năm B) (2 bè)

Một chiều trên cây thập giá Chúa đã chết đi vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại dấn thân ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Giêsu vua tình yêu (Chúa nhật 34 thường niên - năm C)

Giêsu vua tình yêu (Chúa nhật 34 thường niên - năm C) (2 bè)

Một chiều trên cây thập giá Chúa đã chết đi vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại dấn thân ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 9 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Giêsu tình yêu

Giêsu tình yêu (2 bè)

Trước Thánh Thể nhiệm mầu ai người nào đâu suy thấu tình yêu Chúa thật cao sâu. Sấp mình ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Thái Nguyên |  Gửi lên: 08/01/2021 |   Xem: 5 lần |   Tải về: 0 lần |   Thảo luận: 0

Bên sông Giođan (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Bên sông Giođan (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa) (2 bè)

Bên bờ sông Giođan năm xưa Chúa Kitô đi vào dòng người đang sám hối. Đồng hành bên con người yếu đuối để cảm thông thứ tha. ....   xem tiếp

  Tác giả: Bình An |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 29 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Sau phép rửa

Sau phép rửa (2 bè)

Sau phép rửa ở sông Gio-đan, có tiếng Chúa từ trời phán này là Con Ta dấu yêu, Ngài đẹp lòng ta mọi điều ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Mi Trầm |  Gửi lên: 04/01/2021 |   Xem: 32 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

File PowerPoint trình chiếu Thánh Lễ
Chúa nhật 3 mùa thường...
 Authors | 18/01/2021
Kinh cầu cho hiệp nhất
 Lm. Thái Nguyên | 18/01/2021
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse...
 Đức Thánh Cha Phanxicô | 16/01/2021
Chúa nhật 2 mùa thường...
 Authors | 15/01/2021
Chúa Giêsu chịu phép rửa...
 Authors | 06/01/2021
Lễ Chúa hiển linh - năm B
 Authors | 03/01/2021
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng...
 Authors | 24/12/2020
Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)
 Authors | 24/12/2020
Lễ Thánh Gia Thất - năm B
 Authors | 24/12/2020
Chúa nhật 4 Mùa Vọng -...
 Authors | 18/12/2020
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên...
 Authors | 12/12/2020
Chúa Nhật 3 mùa Vọng -...
 Authors | 07/12/2020
Chúa nhật 2 mùa Vọng -...
 Authors | 30/11/2020
Chúa nhật 1 mùa Vọng -...
 Authors | 23/11/2020
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ...
 Authors | 16/11/2020
Chúa nhật 32 thường niên...
 Authors | 06/11/2020
Lễ các Thánh Nam Nữ - năm...
 Authors | 26/10/2020
Chúa nhật 30 thường niên...
 Authors | 18/10/2020
Kinh xin ơn chữa lành
 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 18/10/2020
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 356

2.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 221

3.

Trời cao
 Duy Tân | Tải về: 204

4.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 181

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 144

6.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim | Tải về: 101

7.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 99

8.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 85

9.

Allêluia (Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
 Hải Nguyễn | Tải về: 63

10.

Hãy sẵn sàng
 Lm. Mi Trầm | Tải về: 61

11.

Bộ lễ cầu hồn
 Mỹ Sơn | Tải về: 61

12.

Thắp sáng trong con
 Trầm Hương | Tải về: 55

13.

Xin phó thác
 Anh Tuấn | Tải về: 49

14.

Khúc ca Hiển Linh (lễ Chúa Hiển Linh)
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 49

15.

Ca nhập lễ mùa Vọng
 Lm. Nguyễn Duy | Tải về: 48

16.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 44

18.

Đáp ca Lễ thánh Stêphanô (thánh vịnh 30)
 Lm. Huy Hoàng | Tải về: 40

19.

Tựa làn trầm hương
 Đỗ Vy Hạ | Tải về: 39

20.

Chim non thoát lưới (Thánh vịnh 123)
 Hùng Lân | Tải về: 39

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 1142

2.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 737

3.

Trong rừng sâu
 Lm. Mi Trầm |   Xem: 670

4.

Anrê Kim Thông
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 608

5.

Rượu bánh thơm nồng
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 605

6.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 597

7.

Bước chân tuyệt với
 Lâm Sơn Hải |   Xem: 581

8.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 564

9.

Yêu đau khổ
 Lm. Kim Long |   Xem: 546

10.

Trời cao
 Duy Tân |   Xem: 518

11.

Ngợi ca thánh Augustinô
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 500

12.

Mừng thánh Têrêsa
 Huỳnh Minh Kỳ |   Xem: 420

13.

Avê Maria con dâng lời (hát sáng)
 Lm. Huyền Linh |   Xem: 419

14.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 405

15.

Như Đức Kitô
 Lm. Dao Kim |   Xem: 403

16.

Để Chúa đến
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 322

17.

Bên máng cỏ 3
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 294

18.

Thiên Thần ca
 Trần Minh Hứa |   Xem: 293

19.

Hãy san bằng đồi núi
 Ngọc Kôn |   Xem: 293

20.

Ca khúc tin yêu
 Lm. Nguyễn Duy |   Xem: 281

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,243
  • Tháng hiện tại183,223
  • Tổng lượt truy cập1,172,010
Kiếm tiền nhanh chóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây